Przejdź do głównej treści

Pracownia Retoryki Logicznej

Termin: 07.03.2019
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr. Krzysztofa Posłajki pt.: "Jak mysleć o sporze o realność przekonań?"

 

Abstrakt: Spór o realność przekonań był jednym z najbardziej głośnych sporów w filozofii umysłu drugiej połowy XX wieku; obecnie natomiast wydaje się że temperatura sporu przygasła, zaś stanowiska anty-realistyczne cieszą się umiarkowanym powodzeniem. W swoim wystąpieniu będę starał się pokazać trzy rzeczy. Po pierwsze, dlaczego ten spór ma kluczowe znaczenie dla filozofii. Po drugie, jakie założenia tego sporu doprowadziły do pozornie łatwego zwycięstwa opcji realistycznej. Po trzecie zaś pokazać taki sposób sformułowania debaty, który sprawi, że stanowisko antyrealistyczne nie będzie z góry skazane na niepowodzenie.

 

godzina 17.30

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek