Przejdź do głównej treści

Pracownia Retoryki Logicznej

Termin: 28.03.2019
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr. hab. Eugeniusza Wojciechowskiego pt.: "Dystynkcja Zahl – Anzahl u G.Fregego Arytmetyka liczb naturalnych z Anzahl jako terminem pierwotnym"

godzina 17.30

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek