Przejdź do głównej treści

Pracownia Retoryki Logicznej

Termin: 19.12.2019
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr Olgi Poller (UP) i Aleksandry Samonek (Uniwersytet w  Louvain) pt.: "Wprowadzenie do rachunku złożonych predykatów dla baz danych"

godz. 17.30

Abstrakt: Rachunek złożonych predykatów CPC (Complex Predicate Calculus) pozwala na reprezentację procesu tworzenia złożonych predykatów w języku naturalnym w taki sposób, że wynik tego procesu można zapisać w postaci bazy danych. W pierwotnym założeniu CPC miał służyć do reprezentacji wyrażeń przyimkowych, jednak wkrótce okazało się, że reguły CPC pozwalają na reprezentację o wiele szerszej klasy wyrażeń. Celem tego wystąpienia będzie przestawienie motywacji filozoficznej oraz podstaw teoretycznych CPC, w szczególności podstawowych definicji, takich jak język, zasady syntaktyczne oraz model CPC. Przedstawimy także wstępne wyniki dotyczące kompozycjonalności oraz reguł CPC.

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek