Przejdź do głównej treści

Pracownia Retoryki Logicznej

Termin: 16.01.2020
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr Izabeli Skoczeń pt.: ,,Język prawa karnego: kilka słów o pojęciach zamiaru, usiłowania oraz popełnienia przestępstwa"

godzina 17.30

Abstrakt: Prawnokarne pojęcie zamiaru (intencji) oraz rozróżnienie na usiłowanie i sprawstwo opiera się na kryterium wystąpienia skutku. Takie kryterium obarczone jest problemem moralnego i prawnego trafu rezultatu: konsekwencje naszych działań mogą pozostawać poza naszą kontrolą. Podczas referatu analizie zostanie poddane pojęcie „czynnego żalu skutecznego oraz nieskutecznego„ czyli sytuacji w której sam sprawca próbuje zapobiec przestępczemu skutkowi swojego działania. Na przykład, po podaniu trucizny, pod wpływem żalu, podaje antidotum. Przedstawiona zostanie grupa badań empirycznych wskazujących, że kryterium wystąpienia skutku nie jest właściwym kryterium rozróżnienia usiłowania i sprawstwa. Zaproponowane zostanie alternatywne rozróżnienie.

 

 

 

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek