Przejdź do głównej treści

Pracownia Filozofii Języka i Umysłu

Termin: 31.05.2021
Miejsce: zdalnie

Seminarium Pracowni Filozofii Języka i Umysłu

Wykład dr. Leopolda Hessa pt.: "Inferencjalizm i znaczenia społeczne"

Abstrakt: 

Znaczenia społeczne to treści skojarzone z różnymi działaniami i statusami społecznymi, zasobami i sytuacjami. W tym wystąpieniu skupiam się na zleksykalizowanych znaczeniach społecznych, tj. takich, które komunikowane są przez konkretne słowa i wyrażenia. Paradygmatycznym przykładem są dyskryminujące epitety (slurs), ale zaliczyć tu można również słowa obciążone politycznie („zasiłki”), a nawet takie, które wydają się całkiem niewinne („matka”). Moim celem jest potraktowanie znaczeń społecznych w tym sensie jako kategorii lingwistycznej i zarysowanie dla nich dynamicznej, kontekstualnej semantyki.

Znaczenia społeczne wpływają na kontekst w sposób wychodzący poza to, co powiedziane: narzucają pewne problematyczne treści i przez to kształtują kontekst w określony sposób. Własność tę proponuję wyjaśnić w kategoriach inferencjalistycznej semantyki Roberta Brandoma. W rozumieniu inferencjalistycznym, dyskursywna rola lub znaczenie (discursive significance) wypowiedzi jest częściowo konstytuowane przez to, na jakie wnioskowania pozwala. To z kolei zależy od tego, jakie dodatkowe przesłanki są do dyspozycji. Zdefiniuję kontekst dyskursywny jako strukturę, która udostępnia pewne sądy jako możliwe dodatkowe przesłanki i porządkuje je pod względem ważności (salience). Zleksykalizowane znaczenia społeczne można rozumieć jako narzędzia kształtowania kontekstów dyskursywnych: ich efektem jest zwiększenie ważności pewnych (problematycznych) przesłanek pomocniczych; przykładowo każde użycie słowa „zasiłki” może aktywować stereotypy klasowe – sprawiając, że stają się one istotnym elementem tła dyskursu, nawet jeżeli nie należą do tego, co wprost powiedziane.

 

godzina 13.00                                                                                                                          

Ms Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed68c46c869941eaac6cc6339d4e21b8%40thread.tacv2/conversations?groupId=37016af8-d1f9-497c-85bb-c323910a72a1&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb 

 

 

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek