Przejdź do głównej treści

Pracownia Retoryki Logicznej

Termin: 09.04.2015
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr Ireny Trzcienieckiej-Schneider, pt.: "Tzw. "mowa nienawiści" jako struktura językowa"

godzina 17.30

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek