Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Pracownia Filozofii Polskiej

Zorganizowany przez prof. zw. dr hab. Jana Skoczyńskiego Zakład Filozofii Polskiej
prowadzi badania nad filozofią i historią myśli polskiej, w szczególności nad

  • filozofią polską XIX i XX w. (prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński)
  • filozofią przyrody i metafizyką późnego średniowiecza (prof. dr hab. Marcin Karas)
  • polską i zachodnią filozofią polityki i społeczeństwa oraz filozofią polskiego romantyzmu (dr hab. Piotr Bartula)
  • filozofią społeczną i metafizyką wczesnej nowożytności (dr hab. Steffen Huber)​

 

Aktualny projekt badawczy

  • Polonica Philosophica Orientalia. Filozofia w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. i historiografia filozofii w Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie (NPRH 31H 17 0438 84, lata 2018-2023)

 

Kierownik

dr hab. Steffen Huber, Prof. UJ mail - s.huber<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marcin Karas - karas<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Piotr Bartula, Prof. UJ mail - p.bartula<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 

Doktoranci

mgr Anna Czepiel
mgr Lech Majchrowski
mgr Agata Maksymczak-Tretter
mgr Justyna Golonka
mgr Grzegorz Słowiński
mgr Wojciech Piotr Rubiś
mgr Anna Żymełka-Pietrzak

Aktualności

Archiwum

Archiwalia (02-04.07.2018, Kraków)

Pierwsza konferencja projektowa "Polonica Philosophica Orientalia"
Więcej >>

IX Ogólnopolskie Seminarium Filozofii Polskiej (21-22.09.2017, Kraków)

Tematem ramowym konferencji była topografia filozofii polskiej, jej więzi ze światem, Europą i krajami sąsiadującymi, rozwój w rytmie przemian kraju oraz różnorodne definicje i autodefinicje. Więcej >>

Polska myśl liberalna - tradycja i współczesność (19-20.05.2017, Kraków)

Głównym celem konferencji było ujawnienie specyfiki polskiej drogi do liberalizmu. Pragnęliśmy dotrzeć do społeczno-kulturowej bazy, na której oparła się transformacja systemowa przeprowadzona w Polsce po 1989 roku. Liberalny charakter ówczesnych reform nie budził wątpliwości, niejasne pozostawały jednak źródła ich sukcesu. Wychodziliśmy z założenia, że idee polityczne stanowią integralną część życia duchowego narodu. W związku z tym wydawało się niemożliwe, aby dało się społeczeństwu zaszczepić dowolne idee, w tym przypadku – idee liberalne, wbrew rodzimym tradycjom. Stawialiśmy hipotezę, że w polskiej kulturze i tradycji tkwi pewien potencjał liberalny. Podczas obrad próbowaliśmy tę hipotezę zweryfikować.
Więcej >>