Przejdź do głównej treści

Pracownia Retoryki Logicznej

Kierownik

prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek prof. UJ mail - uzkijani<- @ ->cyf-kr.edu.pl

dr Krzysztof Posłajko

 

 

 

Doktoranci

dr Paweł Banaś
dr Izabela Skoczeń

 

Działalność naukowa Pracowni zasadza się na kooperacji grona osób zainteresowanych udziałem w badaniach nad problematyką logiczno-retoryczną, uwzględniając kontekst epistemiczny i ontyczny ludzkich działań i zachowań werbalnych (retoryka), rozpatrywanych w kategoriach ich poprawności bądź błędności. Do zespołu tego należą zarówno pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii UJ, jak też osoby związane z innymi placówkami badawczymi (także spoza UJ). 

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej