Rafał Michalczak
dr
email rafal.michalczak@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
opiekun naukowy dr hab. inż. Grzegorz Nalepa