Pomiń baner

Seminaria

» Konferencja: “Etyka a polityka”, w rocznicę śmierci prof. Miłowita Kunińskieg

Zakład historii filozofii zaprasza na konferencję: “Etyka a polityka”, w rocznicę śmierci prof. Miłowita Kunińskiego. Konferencja odbędzie się 7 czerwca w sali 79.

program

» Doktor Michał Bizon pt. "Dlaczego Hellen nigdy nie bywa starcem?

Zakład Historii Filozofii i Polskie Towarzystwo Filozoficzne  zapraszają na odczyt doktora Michała  Bizonia pt. "Dlaczego Hellen nigdy nie bywa starcem? O helleńskich pojęciach dobra i sprawiedliwości". Odczyt odbędzie się w poniedziałek 26. 11. o godz. 18.00, w sali 25.

» Profesor Nigel Dower z Uniwersytetu w Aberdeen, pt.: „Cosmopolitanism: goals and means”

Zakład Historii Filozofii i Polskie Towarzystwo Filozoficzne zapraszają na odczyt profesora Nigela Dowera z Uniwersytetu w Aberdeen,  pt.: „Cosmopolitanism: goals and means”. Odczyt odbędzie się w poniedziałek 29. 10. o godz. 18.00, w sali 25.

» Studencka Konferencja Naukowa „Wokół Politycznych Emocji”

Konferencja

Zakład historii filozofii zaprasza na konferencję:

Studencka Konferencja Naukowa „Wokół Politycznych Emocji” 11.05.18r.

w Strefie Studenckiej UJ: piwnica Collegium Kołłątaja UJ, ul. Św. Anny 6, Kraków

Plan konferencji:

godz. 10:30 - Panel 1: Emocje Polityczne i koncepcje M. Nussbaum (prowadzi Krzysztof Turek):

  • prof. dr hab. Justyna Miklaszewska: Polityczne emocje w koncepcji M. Nussbaum
  • dr Urszula Lisowska: zadziwienie jako polityczna emocja
  • Paweł Karpiński: Polityczne emocje czy polityczna wiedza? Analiza propozycji wychowania obywatelskiego M. Nussbaum.

godz. 11:30 – przerwa kawowa

godz. 11:50 – Panel 2: Emocje partykularne (prowadzi Paweł Karpiński):

  • Krzysztof Turek, Gniew odwetu a gniew przemiany i ich konsekwencja dla życia społecznego na przykładzie fabuły filmy "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"
  • Krzysztof Dubrowski, Kultura Honoru
  • Bartosz Ocipski: Strach jako narzędzie społeczno - politycznej manipulacji
  • Wojciech Szuber: Żart a polityka w kontekście teorii Marty C. Nussbaum

godz. 13:10 – przerwa kawowa

godz. 13:30 – Panel 3: Państwo i prawo – prowadzi prof. dr hab. J. Miklaszewska:

  • Piotr Sikora, Emocje a prawo karne w badaniach Marthy Nussbaum
  • Marek Sławiński, O znaczeniu politycznych emocji dla relacji pomiędzy państwem a jednostką
  • Dominik Janas, O niebezpieczeństwie patriotyzmu

godz. 14:50 – Dyskusja podsumowująca

godz. 15:20 – Zamknięcie konferencji

Relacja z konferencji:

Studencka Konferencja Naukowa „Wokół Politycznych Emocji”

11.05.2018

Collegium Kołłątaja UJ, Kraków

11 maja 2018 miała miejsce Studencka Konferencja Naukowa „Wokół Politycznych Emocji”. Wydarzenie odbyło się w Strefie Studenckiej UJ w Collegium Kołłątaja UJ w Krakowie. Celem konferencji było zaprezentowanie przez prelegentów wyników swoich prac związanych z badaniem charakteru, roli oraz wpływu emocji występujących w przestrzeni politycznej w oparciu o koncepcję MarthyNussbaum, wpływowej amerykańskiej filozof, autorki między innymi takich pozycji jak „Political emotions: why love matters for justice”, „Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice”, czy też „The new religious intolerance: overcoming the politics of fear in an anxious age”.

            Na konferencję składały się trzy odrębne panele, w ramach których prelegenci najpierw mieli możliwość zaprezentowania swoich wystąpień, a następnie wzięcia udziału w otwartej dyskusji z innymi uczestnikami oraz publicznością.

            W ramach pierwszego panelu zatytułowanego „Emocje Polityczne w koncepcji M. Nussbaum” głos zabrała Pani Profesor Justyna Miklaszewska, Kierownik Zakładu Historii Filozofii w Instytucie Filozofii UJ, wygłaszając wprowadzające wystąpienie o tej tematyce, a następnie Pani dr Urszula Lisowska z Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, aby omówić kategorię zdziwienia jako politycznej emocji w świetle poglądów amerykańskiej filozof. Dr Lisowska jest autorką książki „Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość”, w której dokonuje omówienia koncepcji zdolności wg Marthy Nussbaum, jako podstawy egalitarnego liberalizmu. Ostatnie wystąpienie w ramach pierwszego panelu wygłosił Pan Paweł Karpiński, student Instytutu Filozofii UJ, w którym podjął tematykę relacji między politycznymi emocjami i władzą polityczną, dokonując również analizy propozycji wychowania obywatelskiego Marthy Nussbaum.

            W ramach drugiego panelu dotyczącego emocji partykularnych, głos zabierali kolejno studenci Instytutu Filozofii UJ. Pan Krzysztof Turek podjął temat gniewu odwetu i gniewu przemiany oraz ich konsekwencji dla życia społecznego na przykładzie fabuły filmy "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”. Pan Krzysztof Dubrowski zmierzył się z tematem kultury honoru, jej cechami i warunkami, w jakich może funkcjonować oraz jakie mogą być jej alternatywy. Zagadnienie strachu, jako narzędzie manipulacji społeczno-politycznej stanowiło temat wystąpienia Pana Bartosza Ocipskiego, a Pan Wojciech Szuber zwrócił uwagę na relacje między żartem i polityką w kontekście teorii Marty C. Nussbaum.

            Trzeci panel dotyczył rozważań związanych z państwem i prawem. Panel wystąpień studentów IF UJ rozpoczął się od prezentacji Pana Piotra Sikory, która dotyczyła emocji w kontekście prawa karnego w badaniach MarthyNussbaum. O znaczeniu politycznych emocji dla relacji pomiędzy państwem a jednostką mówił następnie Pan Marek Sławiński, a Pan Dominik Janas, mówiący o niebezpiecznych aspektach związanych z patriotyzmem, był ostatnim prelegentem występującym w ramach konferencji.

            Celem podsumowania przeprowadzono następnie ogólną dyskusję z udziałem uczestników i zaproszonych gości. W dyskusji często podnoszona była kwestia występowania, źródeł i manipulowania strachem w kontekście politycznym oraz kwestia odniesienia emocji do światopoglądów i psychiki ludzkiej. Zwracano uwagę na skomplikowany charakter wzajemnych powiązań między emocjami politycznymi, religijnymi i społecznymi, wskazując na liczne niepokojące i niebezpieczne skutki postaw, jakie mogą rodzić się na skutek działania nieodpowiedzialnego lub ukierunkowanego jedynie na korzyść określonej grupy.

            Zwracano również uwagę na nieprzewidywalność emocji, ich potencjalnie szybkie narastanie a niekiedy wybuchowy charakter, który może prowadzić zarówno do czynów nierozsądnych i pochopnych, jak i stanowić siłę napędową dążeń pozytywnych i kreatywnych. W tym kontekście znaczenia nabiera szerszy kontekst kulturowy i uwarunkowania emocji, na które wpływ ma środowisko polityczne, społeczne, warunki życia ludzi, edukacja i wiele innych.

Konferencja stanowiła przydatną i udaną okazję do zaprezentowania pracy studentów IF UJ oraz odbycia owocnej debaty w szerszym gronie zainteresowanych osób. Wsparcie oraz udział w samej konferencji ze strony Pani Profesor Miklaszewskiej oraz Doktor Lisowskiej wzbogaciło dodatkowo wydarzenie pod kątem merytorycznym, o czym świadczyć mogą interesujące dyskusje w trakcie części oficjalnej oraz nieformalne, trwające jeszcze długo po jej zakończeniu.

» Odczyt prof. Tary Smith z Texas University w Austin, pt. Free Speech, Free Minds, Free Markets.

Zakład Historii Filozofii oraz z Polskie Towarzystwo Filozoficzne zapraszają na odczyt prof. Tary Smith z Texas University w Austin, pt. Free Speech, Free Minds, Free Markets.

Wykład odbędzie się we wtorek 15 maja godz. 10.00. w sali 25.

» Dr Andrzej Dąbrowski (WSIiZ Rzeszów) - Geneza norm moralnych i prawnych. Naturalistyczne rozwiązanie Leona Petrażyckiego

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTF zaprasza na spotkanie, podczas którego dr Andrzej Dąbrowski (WSIiZ Rzeszów) wygłosi odczyt pt. Geneza norm moralnych i prawnych. Naturalistyczne rozwiązanie Leona Petrażyckiego. Odczyt odbędzie się 9.04.2018 o godz. 18 w Instytucie Filozofii UJ, s. 25.

» Spotkanie poświęcone myśli Profesora Adama Węgrzeckiego

Zakład Historii Filozofii zaprasza na spotkanie poświęcone myśli Profesora Adama Węgrzeckiego, które odbędzie się 19.04 o godz. 15 w Akademii Ignatianum (ul. Kopernika 26).

» Mgr Monika Mazur-Bubak - Nowoczesny paradygmat czy nowoczesne paradygmaty wojny?

W czwartek, 15.03 o godz. 14:30 mgr Monika Mazur-Bubak wygłosi wykład zatytułowany Nowoczesny paradygmat czy nowoczesne paradygmaty wojny?

» Walne Zebranie oddziału PTF w Krakowie

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTF zaprasza na Walne Zebranie oddziału PTF w Krakowie. Zebranie odbędzie się 15.01.2018 o godz. 18.00 w s. 25 Instytutu Filozofii UJ, a poprzedzi je wykład Prof. Karola Tarnowskiego Granice hermeneutyki.

» Dr Anna Tomaszewska - Oświeceniowe koncepcje religii a współczesny sekularyzm

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTF zaprasza na odczyt dr Anny Tomaszewskiej Oświeceniowe koncepcje religii a współczesny sekularyzm, który odbędzie się 18.12.2017 o godz. 18.00 w sali 25 Instytutu Filozofii UJ.

Odczytowi towarzyszyć będzie prezentacja książki dr Anny Tomaszewskiej i dr Hasse Hämäläinena The Sources of Secularism. Enlightenment and Beyond.

http://www.krakow.ptfilozofia.pl/

» Dr Filip Kobiela - Czy teza Wittgensteina o niedefiniowalności gier jest słuszna?

Zakład Historii Filozofii zaprasza na najbliższe spotkanie PTF, podczas którego dr Filip Kobiela wygłosi odczyt pt. Czy teza Wittgensteina o niedefiniowalności gier jest słuszna?

Zebranie odbędzie się 9.10.2017 o godz. 18 w sali 25 Instytutu Filozofii przy ul. Grodzkiej 52.

» Sympozjum "Godność osoby ludzkiej - dar i zobowiązanie", w 75. rocznicę śmierci Edyty Stein

 

Zakład Historii Filozofii zaprasza na sympozjum Godność osoby ludzkiej - dar i zobowiązanie, w 75. rocznicę śmierci Edyty Stein, które odbędzie się 19. czerwca 2017 r. w auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Plakat sympozjum

» Międzynarodowe kolokwium Enlightenment and Freedom of Speech

Zakład Historii Filozofii zaprasza na międzynarodowe kolokwium Enlightenment and Freedom of Speech, które odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r.

Więcej informacji tu: https://enlightenmentandsecularism.wordpress.com/events-and-news/

https://enlightenmentandsecularism.files.wordpress.com/2015/11/provisionalprogrammecolloquium20174.pdf