Tomasz Żuradzki
dr
zakład Zakład Badań nad Etyką Zawodową; kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ
Telefon 12 6631862
fax (+48 12) 4224916
email t.zuradzki<- @ ->uj.edu.pl
Adres 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
pokój 35
dyżur semestr letni 2019, czwartek 12.00-13.00
Strona WWW www.tomaszzuradzki-pl.weebly.com
zainteresowania
naukowe
filozofia, etyka, metaetyka, etyka praktyczna, bioetyka, filozofia polityczna

Publikacje (strona w przygotowaniu)

Lista publikacji

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Jestem filozofem – pracuję w Instytucie Filozofii UJ w Krakowie. Studiowałem filozofię i nauki polityczne na UJ oraz w London School of Economics (MSc 2006). Doktorat z metaetyki pod kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Galewicza obroniłem na UJ w 2011 r. Interesuje mnie metaetyka i etyka praktyczna. Jestem kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET), członkiem redakcji czasopisma "Diametros", a także redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego "Filozofia w Praktyce". W 2018 zdobyłem Starting Grant przyznawany przez European Research Council.

I'm a philosopher - an assistant professor at the Institute of Philosophy of the Jagiellonian University in Kraków, Poland. I studied political science and philosophy at the Jagiellonian University and at the London School of Economics (MSc in 2006). I received a PhD in philosophy in 2011 at the Jagiellonian University under supervision of Prof. Włodzimierz Galewicz. My recent work focuses on the intersection of metaethics and practical ethics. I'm the director of the Interdisciplinary Centre for Ethics at the Jagiellonian University, a member of the editorial board of the journal Diametros, and the editor-in-chief of the popular science journal Filozofia w Praktyce. In 2018 I was awarded with the ERC Starting Grant.

 

Obecnie realizowane projekty badawcze (kierownik)/Current research projects (principal investigator)

Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions - a research project no. 805498 funded by the European Research Council (Starting Grant 2018); principal investigator: Dr Tomasz Żuradzki; 2019-24. 

Statistical victims, normative uncertainty, blind chance: ethics and decisions making under risk or uncertainty - a research project no. 2015/17/B/HS1/02279 funded by the National Science Centre in Poland (Opus 9); 2016-20; principal investigator: Dr Tomasz Żuradzki.

The experimental philosophy lab: the normative implications of the identified victim bias - an interdisciplinary research project funded by the Ministry of Science and Higher Education in Poland (National Programme for the Development of the Humanities) no. 2bH 15 0068 83, 2016-19; principal investigator: Dr Tomasz Żuradzki; main co-workers: Prof. Małgorzata Kossowska, Prof. Wojciech Załuski.

 

Projekt popularnonaukowy/Popular science project

"Filozofia w Praktyce" (FwP) - czasopismo popularnonaukowe (ISSN 2451-3962), które powstało w październiku 2015 r. dzięki dofinansowaniu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu eNgage. W roku akademickim 2016-17 "Filozofia w Praktyce" była finansowana przez Fundację PZU, a od 2016 roku jest finansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu "Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ".

 

Publikacje/Publications

Książka/Book

Internalizm i eksternalizm w metaetyce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012


Redakcja naukowa / Edited collections and special issues

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny. Antologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Special Issue on the Ethics of WarDiametros 23, 2010 (guest editor)

Special Issue on Ethics and UncertaintyDiametros 53, 2017 (guest editor)

 

Wybrane artykuły naukowe/Selected articles and chapters

 

T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Withdrawal Aversion as a Useful Heuristic for Critical Care Decisions, American Journal of Bioethics 19(3):36-38

The normative significance of identifiability, Ethics and Information Technology (2018), DOI: 10.1007/s10676-018-9487-z

W. Ciszewski, T. Żuradzki, Conscientious refusal of abortion in emergency life-threatening circumstances and contested judgments of conscience, American Journal of Bioethics 18/7 (2018):  62-64

J.K. Malinowska, T. Żuradzki, The practical implications of the new metaphysics of race for a post-racial medicine: biomedical research methodology, institutional requirements, patient-physician relations, American Journal of Bioethics 17/9 (2017): 61-63 

The saving/creating distinction and the axiology of the cost-benefit approach to neonatal medicine, American Journal of Bioethics 17/8 (2017): 29-31

Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych, Diametros 51 (2017): 113-136

T. Żuradzki, K. Marchewka, Organ donor registration policies and the wrongness of forcing people to think of their own death, American Journal of Bioethics 16/11 (2016): 35-37 

Meta-reasoning in making moral decisions under normative uncertainty, in: Argumentation and Reasoned Action, vol. II, D. Mohammed & M. Lewiński (eds.), College Publications, London 2016: 1093-1104

Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze, Diametros 47 (2016): 98-128

Time-biases and rationality: the philosophical perspective on empirical research about time preferences, in: The Emergence of Normative Orders, J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2016: 149-187

Targeted Killings: Legal and Ethical Justifications, in: Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Social Challenges in Complex Societies, M. Galuppo et al. (eds), Belo Horizonte, (2015): 2909-23

The preference toward identified victims and rescue duties, American Journal of Bioethics 15/2 (2015): 25-27

Moral uncertainty in bioethical argumentation: a new understanding of the pro-life view on early human embryos, Theoretical Medicine and Bioethics 35/6 (2014): 441-457

Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under risk and uncertainty, Journal of Medical Ethics 40 (2014): 774-8 (wersja robocza)

Artykuł polemiczny: Response to Tomasz Zuradzki's ‘Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under risk or uncertainty’ Journal of Medical Ethics 40/11 (2014): 779

Odpowiedź: A situation of ethical limbo and preimplantation genetic diagnosis, Journal of Medical Ethics 40/11 (2014): 780-1

Trzeci rodzaj normatywności: wymóg reagowania na racje, Filozofia Nauki 4 (2014): 35-51 (wersja robocza)

Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu liczby ofiar konfliktów zbrojnych, Ethos 2 (2014): 279-298

Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych, Nauka 4 (2014): 111-120

Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, Przegląd Filozoficzny 85/1 (2013): 31-46

Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej, Diametros 42 (2014): 204–226

Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, W. Kitler, M. Marszałek (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014, s. 509-522 

Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony, Diametros 32 (2012): 131–159

Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych, Rocznik Kognitywistyczny V (2011): 191-198

Granice troski o przyszłe pokolenia, Diametros 26 (2010): 206-225

Internalizm racji do działania a granice relatywizmu, Etyka 43 (2010): 19-39

Etyka wojny a dopuszczalność zabijania, Diametros 25 (2010): 103-117

Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume’a, Kwartalnik Filozoficzny 26 (2010), s. 85-109

Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych?, Diametros 20 (2009): 132-148

Genetic Engineering and The Non-Identity Problem, Diametros 16 (2008): 63-79

 

Wybrane teksty popularnonaukowe/Selected popular articles

L. Tomala, Szczepionki a intuicja. Filozof bada błędy myślowe w osądach dotyczących medycyny, PAP "Nauka w Polsce" 11/10/2018

T. Żuradzki, Klauzula sumienia: lekarze jak poborowi, "Filozofia w Praktyce" 1/1 (2015)

T. Żuradzki, Globalne ocieplenie i granice troski o przyszłe pokolenia, "Filozofia w Praktyce" 1/6 (2015)

T. Żuradzki, Szczepienia obowiązkowe a efekt ofiary zidentyfikowanej, "Filozofia w Praktyce" 2/4 (2016)

T. Żuradzki, Zapłodnienie in vitro i obowiązek selekcji zdrowych embrionów, "Filozofia w Praktyce" 2/10 (2016)

T. Żuradzki, Moralna niepewność w argumentacji bioetycznej, "Filozofia w Praktyce" 2/14 (2016)

A. Grzegorczyk, T. Grzegorczyk, Wojna nie jest abstrakcją ("Fragile" 2015);

T. Żuradzki, Nie ma licencji na zabijanie ("Polska Zbrojna" 2012)

 

Wystąpienia/Presentations

The Axiology of the Cost–Benefit Analysis in Rescue Medicine - Values and Uncertainty, Lisbon 6-7 December 2018

The dentifiability effect in the allocation of health care resources - the conference The Value of Health. New Trends in Public Health and Health Equity Research in Odense (Denmark), 4-5 October 2018

The conceptualization of vaccination refusals: between science denial anda violation of rational choice - The Hastings Center, 11 September 2018

The normative significance of the identifiability effect - the 44th Annual Meeting of the Society for Philosophy and Psychology - University of Michigan in Ann Arbor, July 11-14

The normative significance of identifiability - the 92nd Joint Session of the Aristotelian Society & the Mind Association, Oxford, 4-6 July 2018

The conceptualization of vaccination refusals: between science denial and violation of rational choice - Issues in Medical Epistemology, Cologne, 14-16 December 2017

The normative significance of identifiability (wykład na zaproszenie) - Tilburg Center for Logic, Ethics, and Philosophy of Science, 5 October 2017

Sprzeciw sumienia w demokratycznym państwie - konferencja Ateizm po polsku, Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski, 26-27 maja 2017

Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych - Instytut Filozofii UJ, Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny im. I. Dąmbskiej, 20 marca 2017 

Zasada optymalności ex ante w opiece zdrowotnej - konferencja Bioetyka a zdrowie publiczne, Warszawa, 9-10 grudnia 2016

The preference toward identified victims in ethics (wykład na zaproszenie) - Uniwersytet Hradec Králové, 19 października 2016

Comments on Chris Marshall's Killing, sacrificing, and ducking: Self-defence and moral equivalence - Rocky Mountain Ethics Congress, Boulder (Colorado), 11-14 sierpnia 2016

The Preference Toward Identified Victims and Rescue Duties (poster) - Rocky Mountain Ethics Congress, Boulder (Colorado), 11-14 sierpnia 2016

The just distribution of healthcare resources and the preference toward identified victims - Designing Moral Technologies: Theoretical, Practical and Ethical Issues, Ascona, 10-15 lipca 2016

The preference toward identified victims and rescue duties - Society for Applied Philosophy Annual Conference, Edynburg, 3-5 lipca 2015

Meta-reasoning in making moral decisions under normative uncertainty - European Conference on Argumentation, Lizbona, 9-12 czerwca 2015

The just distribution of healthcare resources and the normative implications the bias toward identified people - Fundacja Brocher, Genewa, 10 marca 2015

Argumenty przeciwko legalizacji dobrowolnej eutanazji u małoletnich - konferencja Bioetyka wobec śmierci i umierania, PAN, Warszawa 5-6 grudnia 2014

Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej - seminarium Ulepszanie natury człowieka, Wydział Prawa UJ, 25 października 2014

The normative insignificance of the bias toward identified people - the 8th European Conference of Analytic Philosophy, Bukareszt, 28 sierpnia - 2 września 2014

The duty to minimise a total number of armed conflicts' casualties - konferencja Societas Ethica The ethics of war and peace, Maribor (Słowenia), 21-24 sierpnia 2014

 

Staże zagraniczne/Fellowships

Hasting Center (2018), Tilburg (2017/18), Oxford (2010, 2015), Fondation Brocher (2015), St Andrews (2012), Georgetown (2012), Reykjavik (2011), Oslo (2009, 2010-11)

 

Stypendia i nagrody/Scholarships and awarrds

2015, 2016, 2017, 2018 - nagrody Rektora UJ

2012-2015 - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla "wybitnych młodych naukowców"

2010-2011 - stypendium naukowe miasta Krakowa

2005-2006 -  stypendium Chevening z British Council finansujące roczne studia MSc w London School of Economics 

 

Poprzednie projekty, którymi kierowałem/Previous projects (principal investigator)

2017 - 2018: Ethics and Uncertainty: Indeterminacy, Lotteries, and Meta-Reasoning

2012 - 2015: Terroryści, najemnicy, cywile: prawne i etyczne wyzwania wynikające ze współczesnych metod oraz warunków prowadzenia konfliktów zbrojnych - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 2 (HS5)

2012 - 2014: Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań - kierownik projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu “Iuventus Plus”

2012 - 2014: Values, time and uncertainty: the philosophical analyses of intergenerational obligations - projekt badawczy, który realizowałem w ramach stażu podoktorskiego w finansowanym z funduszy Unii Europejskiej programie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" na Uniwersytecie Jagiellońskim

2012 - 2013: Discounting future values: the implications of recent findings in empirical economy and psychology for normative ethics - projekt badawczy, który realizowałem dzięki stypendium z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w ramach grantu The Limits of Scientific Explanation prof. dra hab. Michała Hellera finansowanego z Fundacji Templetona

2010 - 2011: The naturalistic accounts of moral normativity - projekt badawczy realizowany w Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) na Uniwersytecie w Oslo, finansowanie z grantu Research Council of Norway