Przejdź do głównej treści

Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ i profesor w Instytucie Filozofii UJ / Director of the Interdisciplinary Centre for Ethics; professor at the Institute of Philosophy

dr hab. Tomasz Żuradzki (prof. UJ)

dr hab. Tomasz Żuradzki (prof. UJ)

t.zuradzki@uj.edu.pl

 

PhD 2011 - Jagiellonian University; MSc 2006 - London School of Economics 

Jestem filozofem – pracuję w Instytucie Filozofii UJ w Krakowie jako profesor UJ. Studiowałem filozofię i nauki polityczne na UJ oraz w London School of Economics (MSc 2006). Doktorat z metaetyki pod kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Galewicza obroniłem na UJ w 2011 r., habilitację uzyskałem w roku 2020. Interesuje mnie metaetyka i etyka praktyczna. Jestem kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET), członkiem redakcji czasopisma "Diametros", a także redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego "Filozofia w Praktyce". Zdobyłem Starting Grant przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC, projekt BIOUNCERTAINTY 2019-2024).

I'm a philosopher - a professor at the Institute of Philosophy of the Jagiellonian University in Kraków, Poland. I studied political science and philosophy at the Jagiellonian University and at the London School of Economics (MSc in 2006). I received a PhD in philosophy in 2011 at the Jagiellonian University under supervision of Prof. Włodzimierz Galewicz; and "habilitation" in 2020. My recent work focuses on the intersection of metaethics and practical ethics. I'm the director of the Interdisciplinary Centre for Ethics at the Jagiellonian University, a member of the editorial board of the journal Diametros, and the editor-in-chief of the popular science journal Filozofia w Praktyce [Philosophy in Practice]. I was awarded with the ERC Starting Grant (project BIOUNCERTAINTY 2019-2024).

 

Obecnie realizowane projekty badawcze (kierownik) / Current research projects (Principal Investigator)

Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions - a research project no. 805498 funded by the European Research Council (Starting Grant 2018); principal investigator; 2019-24. 

Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros” - projekt edytorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Umiędzynarodowienie 3.b. w latach 2016-2021, nr 0177/NPRH4/H3b/83/2016.

 

Publikacje / Publications

Książka / Book

Internalizm i eksternalizm w metaetyce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012


Redakcja naukowa / Edited collections

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny. Antologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Special Issue on the Ethics of War, Diametros 23, 2010 (guest editor)

Special Issue on Ethics and Uncertainty, Diametros 53, 2017 (guest editor)

Special Issue on The Normative Significance of Empirical Moral Psychology, Diametros 17/64 (guest editor)

 

Wybrane artykuły naukowe / Selected papers 

T. Żuradzki (forthcoming in 2021), Against the precautionary approach to moral status: the case of surrogates for living human brains, American Journal of Bioethics 21 (1): 53-56. 

T. Żuradzki, K. Wiśniowska (forthcoming in 2020), A Data-Driven Argument in Bioethics: Why Theologically Grounded ConceptsMay Not Provide the Necessary Intellectual Resources to Discuss Inequality and Injustice in Healthcare Contexts, American Journal of Bioethics 20 (12): 25-28

​J.K. Malinowska, T. Żuradzki (2020), Non-Epistemological Values in Collaborative Research in Neuroscience: The Case of Alleged Differences between Human Populations, AJOB Neuroscience 11 (3): 203-206

T. Żuradzki (2020), The Normative Significance of Empirical Moral Psychology, "Diametros" 17 (64): 1-5

T. Żuradzki (2020), Decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej, Przegląd Filozoficzny 29 (2): 53-72

T. Żuradzki (2020), The Fifth Face of Fair Subject Selection: Population Grouping, American Journal of Bioethics 20 (2): 41-43

T. Żuradzki (2019), The normative significance of identifiability, Ethics and Information Technology 21 (4): 295-305.

T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Deep Uncertainties in the Criteria for Physician Aid-in-Dying for Psychiatric Patients, American Journal of Bioethics 19(10):54-56

T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Withdrawal Aversion as a Useful Heuristic for Critical Care Decisions, American Journal of Bioethics 19(3):36-38

W. Ciszewski, T. Żuradzki, Conscientious refusal of abortion in emergency life-threatening circumstances and contested judgments of conscience, American Journal of Bioethics 18/7 (2018):  62-64

J.K. Malinowska, T. Żuradzki, The practical implications of the new metaphysics of race for a post-racial medicine: biomedical research methodology, institutional requirements, patient-physician relations, American Journal of Bioethics 17/9 (2017): 61-63 

The saving/creating distinction and the axiology of the cost-benefit approach to neonatal medicine, American Journal of Bioethics 17/8 (2017): 29-31

Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych, Diametros 51 (2017): 113-136

T. Żuradzki, K. Marchewka, Organ donor registration policies and the wrongness of forcing people to think of their own death, American Journal of Bioethics 16/11 (2016): 35-37 

Meta-reasoning in making moral decisions under normative uncertainty, in: Argumentation and Reasoned Action, vol. II, D. Mohammed & M. Lewiński (eds.), College Publications, London 2016: 1093-1104

Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze, Diametros 47 (2016): 98-128

Time-biases and rationality: the philosophical perspective on empirical research about time preferences, in: The Emergence of Normative Orders, J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2016: 149-187

Targeted Killings: Legal and Ethical Justifications, in: Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Social Challenges in Complex Societies, M. Galuppo et al. (eds), Belo Horizonte, (2015): 2909-23

The preference toward identified victims and rescue duties, American Journal of Bioethics 15/2 (2015): 25-27

Moral uncertainty in bioethical argumentation: a new understanding of the pro-life view on early human embryos, Theoretical Medicine and Bioethics 35/6 (2014): 441-457

Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under risk and uncertainty, Journal of Medical Ethics 40 (2014): 774-8 (wersja robocza)

A situation of ethical limbo and preimplantation genetic diagnosis, Journal of Medical Ethics 40/11 (2014): 780-1

Trzeci rodzaj normatywności: wymóg reagowania na racje, Filozofia Nauki 4 (2014): 35-51 (wersja robocza)

Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu liczby ofiar konfliktów zbrojnych, Ethos 2 (2014): 279-298

Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych, Nauka 4 (2014): 111-120

Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, Przegląd Filozoficzny 85/1 (2013): 31-46

Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej, Diametros 42 (2014): 204–226

Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, W. Kitler, M. Marszałek (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014, s. 509-522 

Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony, Diametros 32 (2012): 131–159

Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych, Rocznik Kognitywistyczny V (2011): 191-198

Granice troski o przyszłe pokolenia, Diametros 26 (2010): 206-225

Internalizm racji do działania a granice relatywizmu, Etyka 43 (2010): 19-39

Etyka wojny a dopuszczalność zabijania, Diametros 25 (2010): 103-117

Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume’a, Kwartalnik Filozoficzny 26 (2010), s. 85-109

Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych?, Diametros 20 (2009): 132-148

Genetic Engineering and The Non-Identity Problem, Diametros 16 (2008): 63-79

 

Wybrane teksty popularnonaukowe / Selected popular science papers

L. Tomala, Szczepionki a intuicja. Filozof bada błędy myślowe w osądach dotyczących medycyny, PAP "Nauka w Polsce" 11/10/2018

T. Żuradzki, Klauzula sumienia: lekarze jak poborowi, "Filozofia w Praktyce" 1/1 (2015)

T. Żuradzki, Globalne ocieplenie i granice troski o przyszłe pokolenia, "Filozofia w Praktyce" 1/6 (2015)

T. Żuradzki, Szczepienia obowiązkowe a efekt ofiary zidentyfikowanej, "Filozofia w Praktyce" 2/4 (2016)

T. Żuradzki, Zapłodnienie in vitro i obowiązek selekcji zdrowych embrionów, "Filozofia w Praktyce" 2/10 (2016)

T. Żuradzki, Moralna niepewność w argumentacji bioetycznej, "Filozofia w Praktyce" 2/14 (2016)

A. Grzegorczyk, T. Grzegorczyk, Wojna nie jest abstrakcją, "Fragile" (2015);

T. Żuradzki, Nie ma licencji na zabijanie ("Polska Zbrojna" 2012)

 

Wystąpienia / Talks

J. Malinowska, T. Żuradzki, The ethics of constructing reference classes: biomedical research methodology and race/ethnicity, Workshop on biomedical evidence, Bordeaux, 2 December 2020 (online)

T. Żuradzki, The ethics of risk assessment and communication:the case of race/ethnicity in biomedical research and healthcare, MANCEPT Workshops in Political Theory, University of Manchester, 9th & 10th September 2020 (online)

T. Żuradzki, Deep uncertainties in bioethics: Regulating scientific research on ontologically ambiguous entities, Brocher Fondation, 6 February 2020

T. Żuradzki, Etyka badań naukowych a postęp w inżynierii genetycznej - wykład w ramach cyklu pt. "Problem granic w filozofii i nauce", Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, 26 listopada 2019 (na zaproszenie)

T. Żuradzki, P.G. Nowak, Deep Uncertainties in the Criteria for Physician Aid in Dying (PAD) for Psychiatric Patients - End of Life and Euthanasia - Intersection of Issues and Questions, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Praga 4-5 listopada 2019

T. Żuradzki, Decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej - Wykład "Przeglądu Filozoficznego" podczas XI Zjazdu Filozoficznego w Lublinie, 9-14 września 2019 (na zaproszenie)

T. Żuradzki, Emotywizm, niepewność normatywna i stopnie pewności - konferencja pt. "Etyka i emocje", Instytut Filozofii UW, Warszawa 25-26 października 2019

T. Żuradzki, The normative significance of identifiability - Foundation Brocher, Geneve 25-27 June 2019

T. Żuradzki, Regulating scientific research under deep uncertainty: the case of ontologically ambiguous entities - Values in Medicine, Science, and Technology Conference, The University of Texas at Dallas, 23-25 May 2019

T. Żuradzki, Patriotyzm jako postawa godna potępienia - konferencja "Etyka a patriotyzm", Kraków 10-12 maja 2019

The Axiology of the Cost–Benefit Analysis in Rescue Medicine - Values and Uncertainty, Lisbon 6-7 December 2018

T. Żuradzki, The dentifiability effect in the allocation of health care resources - the conference The Value of Health. New Trends in Public Health and Health Equity Research in Odense (Denmark), 4-5 October 2018

T. Żuradzki, The conceptualization of vaccination refusals: between science denial anda violation of rational choice - The Hastings Center, 11 September 2018

The normative significance of the identifiability effect - the 44th Annual Meeting of the Society for Philosophy and Psychology- University of Michigan in Ann Arbor, July 11-14

The normative significance of identifiability - the 92nd Joint Session of the Aristotelian Society & the Mind Association, Oxford, 4-6 July 2018

The conceptualization of vaccination refusals: between science denial and violation of rational choice - Issues in Medical Epistemology, Cologne, 14-16 December 2017

The normative significance of identifiability (wykład na zaproszenie) - Tilburg Center for Logic, Ethics, and Philosophy of Science, 5 October 2017

Sprzeciw sumienia w demokratycznym państwie - konferencja Ateizm po polsku, Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski, 26-27 maja 2017

Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych - Instytut Filozofii UJ, Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny im. I. Dąmbskiej, 20 marca 2017 

Zasada optymalności ex ante w opiece zdrowotnej - konferencja Bioetyka a zdrowie publiczne, Warszawa, 9-10 grudnia 2016

The preference toward identified victims in ethics (wykład na zaproszenie) - Uniwersytet Hradec Králové, 19 października 2016

Comments on Chris Marshall's Killing, sacrificing, and ducking: Self-defence and moral equivalence - Rocky Mountain Ethics Congress, Boulder (Colorado), 11-14 sierpnia 2016

The Preference Toward Identified Victims and Rescue Duties (poster) - Rocky Mountain Ethics Congress, Boulder (Colorado), 11-14 sierpnia 2016

The just distribution of healthcare resources and the preference toward identified victims - Designing Moral Technologies: Theoretical, Practical and Ethical Issues, Ascona, 10-15 lipca 2016

The preference toward identified victims and rescue duties - Society for Applied Philosophy Annual Conference, Edynburg, 3-5 lipca 2015

Meta-reasoning in making moral decisions under normative uncertainty - European Conference on Argumentation, Lizbona, 9-12 czerwca 2015

The just distribution of healthcare resources and the normative implications the bias toward identified people - Fundacja Brocher, Genewa, 10 marca 2015

Argumenty przeciwko legalizacji dobrowolnej eutanazji u małoletnich - konferencja Bioetyka wobec śmierci i umierania, PAN, Warszawa 5-6 grudnia 2014

Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej - seminarium Ulepszanie natury człowieka, Wydział Prawa UJ, 25 października 2014

The normative insignificance of the bias toward identified people - the 8th European Conference of Analytic Philosophy, Bukareszt, 28 sierpnia - 2 września 2014

The duty to minimise a total number of armed conflicts' casualties - konferencja Societas Ethica The ethics of war and peace, Maribor (Słowenia), 21-24 sierpnia 2014

 

Staże zagraniczne / Fellowships

Fondation Brocher (2015, 2020), Hasting Center (2018), Tilburg (2017/18), Oxford (2010, 2015), St Andrews (2012), Georgetown (2012), Reykjavik (2011), Oslo (2009, 2010-11)

 

Stypendia i nagrody / Scholarships and awards

od 2015 - nagrody Rektora UJ

2012-2015 - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla "wybitnych młodych naukowców"

2010-2011 - stypendium naukowe miasta Krakowa

2005-2006 -  stypendium Chevening z British Council finansujące roczne studia MSc w London School of Economics