Zebranie Zakładu Epistemologii

Termin: 16.11.2017
Miejsce: Zakład Epistemologii, p. 39

Zebranie Zakładu Epistemologii

Zakład Epistemologii zaprasza na zebranie 16 listopada 2017, godz. 16.00, s. 39, na którym referat pt. "Prawa przyrody - analiza w ramach teorii branching time" wygłosi Pani Marta Emilia Bielińska.

Streszczenie: 

Rozważę strukturę BT wraz z interpretacją (np. reprezentującą nasz świat). Głównym tematem wystąpienia będzie próba wskazania warunków, które pozwolą odróżnić formułę wyrażającą prawo przyrody od pozostałych zdań interpretacji. Naszkicuję wybiórcze głosy dyskusji w literaturze odnośnie praw przyrody (m.in. Dretske 1977, Swartz 2001, Bird 1998). Posłużą one  do odróżnienia  zdań wyrażających prawdy logiczne (lub analityczne a priori) od zdań potencjalnie wyrażających konieczność fizyczną. W celu zapisania tego pomysłu na gruncie BT wprowadzone zostanie pojęcie wyobrażalnych drzewek BT (por. Xu 1997). Ostatecznie - na drodze przywoływania kontrprzykładów oraz przy wykorzystaniu logiki pierwszego rzędu dla BT (Rumberg 2016) - podany zostanie ostateczny warunek dla zdania interpretacji, aby wyrażało ono prawo przyrody w danym modelu BT. Przytoczone zostaną standardowe argumenty z literatury przeciwko dotychczasowym koncepcjom praw przyrody (np. problem przypadkowych regularności, dziurawych praw, czy prawa Bode'a - por. Bird 1998, van Frassen 1989); okaże się, iż w zaprezentowanym podejściu nie stanowią one problemu.

Data opublikowania: 13.11.2017
Osoba publikująca: Anna Tomaszewska