Nagrody imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2017

Termin: 05.12.2017

Nagrody imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2017

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs o Nagrody imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2017: jedna nagroda przyznana będzie za najlepszą pracę magisterską z zakresu szeroko rozumianej kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski. Przyznanie Nagrody Perzanowskiego potwierdzone zostanie odpowiednim dyplomem.

Ogólne zasady konkursu

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia 2017 roku, albo prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu 2017 roku.

Zgłoszenie pracy  odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: nagroda@iphils.uj.edu.pl, w terminie do 10 stycznia 2018.

Oceny zgłoszonych prac dokonuje Kapituła Nagrody w składzie:

prof. dr hab. Tomasz Placek (Kierownik Zakładu Epistemologii IF UJ, Przewodniczący Kapituły)
prof. dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum)
dr hab. Adam Chuderski (Kierownik Zakładu Kognitywistyki IF UJ)
dr hab. Jerzy Gołosz (Dyrektor Instytutu Filozofii UJ)
dr Michał Klincewicz (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ)
dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
dr Magdalena Senderecka (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
dr Marta Siedlecka (Redaktor Naczelna Rocznika Kognitywistycznego)
dr hab. Michał Wierzchoń (Dyrektor Instytutu Psychologii UJ)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 marca 2018 roku.
Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin.

Data opublikowania: 05.12.2017
Osoba publikująca: Jerzy Kucharski