Konferencja "Archiwalia" w ramach projektu NPRH "Polonica Philosophica Orientalia"

Termin: 02.07.2018 - 04.07.2018
Miejsce: Collegium Maius UJ, sala im. Michała Bobrzyńskiego
Organizator: Zakład Filozofii Polskiej
Kontakt: dr hab. Steffen Huber
Data opublikowania: 15.03.2018
Osoba publikująca: Steffen Huber