Zespół im. Izydory Dąmbskiej

Termin: 26.03.2018
Miejsce: sala 25
POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ
 
zapraszają na 218. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym
 

DR PIOTR NOWAK

wygłosi odczyt pt.: Definicja śmierci a pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia


Abstrakt: Jeden z przyjętych w wielu krajach rodzajów dawstwa narządów polega na pobieraniu (eksplantacji) organów od pacjentów, których wcześniej odłącza się od aparatury podtrzymującej życie, ponieważ uznaje się, że dalsza intensywna terapia jest w ich przypadku bezcelowa. Jest to tzw. dawstwo narządów po planowanym zatrzymaniu krążenia. Decyzja o rezygnacji z terapii daremnej jest w takich razach motywowana dobrem pacjenta, a umierającemu podawane są środki zapewniające komfort. Po paru minutach od odłączenia od respiratora serce zwykle przestaje pracować. W tym momencie rozpoczyna się odliczanie kilkuminutowego okresu, w którym sprawdza się, czy nie dojdzie do samoczynnego przywrócenia krążenia (autoresuscytacji). Jeśli tak się nie stanie, lekarze stwierdzają śmierć i zespół transplantacyjny przystępuje do swoich zadań.
    Pobieranie organów po zatrzymaniu krążenia wiąże się z wieloma problemami etycznymi. W ramach wystąpienia zastanowię się nad tym, czy tego rodzaju dawcy, rzeczywiście mogą być uznani za zmarłych w momencie gdy dokonywana jest eksplantacja. Jest to zagadnienie etycznie istotne przez wzgląd na regułę martwego dawcy, która po pierwsze zabrania pobierać narządów przed naturalną śmiercią, a po drugie zabrania zabijać pacjentów. Aby rozstrzygnąć, czy eksplantacja narządów po zatrzymaniu krążenia nie narusza tej reguły, odwołam się do kilku poglądów na śmierć: do definicji, która utożsamia śmierć człowieka z somatyczną dezintegracją organizmu; do definicji, która utożsamia śmierć z utratą zdolności do samozachowania; oraz do definicji, która utożsamia śmierć z nieodwracalną utratą statusu moralnego. Przytoczę także kluczowe z tej perspektywy regulacje prawne, m.in. amerykańskie, wedle których śmierć można stwierdzić albo w przypadku nieodwracalnej utraty wszystkich funkcji mózgu, albo w przypadku nieodwracalnego zatrzymania krążenia.

Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek
26 marca 2018 r. o godz. 18.00

Data opublikowania: 23.02.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek