Zespół im. Izydory Dąmbskiej

Termin: 10.12.2018
Miejsce: sala 25
POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ
 
zapraszają na 220. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym
 

DR HAB. JAN CZERNIAWSKI

wygłosi odczyt pt.:

Splątanie kwantowe - perfidne kłamstwo natury?


Abstrakt: Splątanie kwantowe, najbardziej zdumiewające zjawisko kwantowe, polegać ma na natychmiastowym "czuciu na odległość" przez jeden z obiektów pierwotnie połączonych stanu drugiego po ich rozdzieleniu i oddaleniu od siebie. To powiązanie jednak nie jest obserwowalne bezpośrednio, lecz świadczyć o nim mają specyficzne korelacje statystyczne między wynikami niezależnych pomiarów na takich parach obiektów. Można więc zastanawiać się, czy nie jest ono tylko pozorem, co miałoby miejsce, gdyby te korelacje miały inny powód. Za jego realnością przemawia jednak twierdzenie Bella, więc  rozważanie takiej możliwości wymagałoby podważenia dowodu tego twierdzenia. Zadanie to okazuje się skrajnie trudne, ale nie całkowicie beznadziejne.
Która z powyższych strategii lepiej odpowiada na wyjściowe pytanie o uzasadnienie użycia sądów intuicyjnych na temat znaczenia? Będę argumentować za tym, że strategia reliabilistyczna zdecydowanie lepiej radzi sobie z tym zadaniem. Na poparcie swojej tezy zaproponuję następujące trzy parametry wedle których porównać można obie strategie: adekwatność opisu praktyki, odpowiedź na krytycyzmy kierowane pod jej adresem oraz oszczędność wymaganych założeń epistemologicznych. Następnie, postaram sie pokazać, że we wszystkich trzech przypadkach strategia reliabilistyczna wypada lepiej niż strategia oparta na doświadczeniu, dostarczając tym samym lepszego uzasadnienia dla praktyki użycia tego typu sądów intuicyjnych.

plakat

 
Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek
10 grudnia 2018 r. o godz. 18.00
Data opublikowania: 23.02.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek