Pracownia Retoryki Logicznej

Termin: 06.06.2019
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr Ireny Trzcienieckiej-Schneider, pt.: "O pewnych formalnych aspektach pojęcia sprawiedliwości"

 

godzina 17.30

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek