Zespół im. Izydory Dąmbskiej

Termin: 27.01.2020
Miejsce: sala 25
POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ
 
zapraszają na 222. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym
 

DR LEOPOLD HESS (Uniwersytet Warszawski)

wygłosi odczyt pt.: ,,Jawne kłamstwa jako skażone asercje"

 

Abstrakt: Tradycyjne definicje kłamstwa przyjmują jako jeden z warunków intencję oszukania odbiorcy – kto nie ma takiej intencji, ten nie kłamie, nawet jeżeli mówi nieprawdę. Krytycy tego założenia podnoszą argument z istnienia tzw. jawnych kłamstw (bald-faced lies), tj. fałszywych asercji dokonywanych w sytuacji, gdy ich fałsz jest znany wszystkim zainteresowanym stronom. W takiej sytuacji nie ma mowy o intencji oszukania odbiorcy. Argument ten zakłada, że jawne kłamstwa są aktami mowy tego samego rodzaju co zwyczajne kłamstwa – najczęściej przyjmuje się, że asercjami. W moim referacie argumentuję, powołując się m.in. na teorię dyskursu Roberta Brandoma, że chociaż jawne kłamstwa mają wiele istotnych cech asercji, nie spełniają jej zasadniczych funkcji. Są asercjami ułomnymi, „skażonymi” przez nietypowe okoliczności. Nie stanowią więc dostatecznej racji, aby usunąć warunek intencji oszukania odbiorcy z definicji kłamstwa.

 

Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek
27 stycznia 2020 r. o godz. 18.00

Data opublikowania: 23.02.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek