Zespół im. Izydory Dąmbskiej

Termin: 16.03.2020
Miejsce: sala 25
SPOTKANIE ZESPOŁU ZOSTAJE ODWOŁANE
 
POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ
 
zapraszają na 223. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym
 
PROF. TOMASZ GIZBERT STUDNICKI
 
wygłosi odczyt pt.: Analityczne teorie prawa z perspektywy metafilozoficznej
 
 
Abstrakt: Analityczne teorie prawa dziedziczą problemy metafilozoficzne filozofii
analitycznej. Problemy te dotyczą legitymacji analizy pojęciowej jako metody
filozoficznej oraz samej natury analizy pojęciowej. Odróżnić trzeba trzy typy analizy pojęciowej: analizę dekompozycjyjną, analizę konketywną i analizę, której punktem wyjścia są truizmy na temat desygnatów analizowanego pojęcia. Ten ostatni typ analizy jest określany jako „analiza w stylu Canberry”. Choć poglądy twórców tego typu analizy nie wywarły faktycznego wpływu na czołowych analitycznych filozofów prawa takich jak Herbert Hart czy Joseph Raz, metody analizy stosowane przez nich zbliżają się to tego właśnie typu. Punktem wyjścia analitycznych teorii prawa jest zbiór truistycznych przekonań na temat prawa, wyrażających potoczną teorię (folk theory) prawa. Zadanie analitycznych teorii prawa polega na racjonalnej rekonstrukcji potocznej teorii prawa, przez ujawnienie jej założeń i konsekwencji. Wprowadzone przez Franka Jacksona
odróżnienie umiarkowanej i nieumiarkowanej analizy pojęciowej nie znajduje jednak zastosowania do analizy pojęć oznaczających instytucjonalne artefakty społeczne, z uwagi na to, że ich byt zależy od kolektywnej intencjonalności.
 
 
Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek
16 marca 2020 r. o godz. 18.00
Data opublikowania: 17.05.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek