Pomiń baner

Pracownia Retoryki Logicznej

Termin: 21.05.2015
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład prof. dr. hab. Leszka Sosnowskiego, pt.: "Co kraj, to nieobyczaj... obrazki z Japonii"

godzina 17.30

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek