Pomiń baner

Promocja książki Leszka Wrońskiego: Reichenbach's Paradise

Termin: 07.05.2015
Miejsce: Instytut Filozofii, s. 25
Organizator: Dyrekcja IF oraz Zakład Epistemologii

Dyrekcja Instytutu Filozofii UJ oraz Zakład Epistemologii zapraszają na spotkanie z okazji wydania książki Leszka Wrońskiego

Reichenbach's Paradise: Constructing the Realm of Probabilistic Common Causes (de Gruyter 2014)

w czwartek 7.05 o godz. 18.00 w sali 25 w Instytucie Filozofii UJ.

W ramach spotkania dr Leszek Wroński wygłosi referat:
Nieklasyczne przestrzenie probabilistyczne a zakłady holenderskie

"Zakładem holenderskim" określa się taki, który wg podmiotu jest uczciwy, a musi się skończyć jego stratą. Do kanonu epistemologii należy twierdzenie de Finettiego (w interpretacji opartej na pomysłach Ramseya), w myśl którego podmiot nie jest podatny na zakład holenderski wtedy i tylko wtedy, gdy stopnie jego przekonań spełniają aksjomaty klasycznego rachunku prawdopodobieństwa. Innymi słowy, jeśli myślimy o rodzinie sądów rozważanych przez podmiot jako o algebrze Boole'a, to aby podmiot nie był podatny na holenderski zakład (co świadczyłoby o jego nieracjonalności), jego stopnie przekonań w kwestii owych sądów muszą wyrażać się klasyczną miarą.
Interesujące jest pytanie: co, jeśli struktura przekonaniowa podmiotu nie jest algebrą Boole'a? Czy możemy udowodnić jakieś podobne twierdzenie? Stosowne struktury rozważa się w szczególności w filozofii fizyki, w kontekstach kwantowych, aczkolwiek przykłady można znaleźć również w sytuacjach 'klasycznych'; nazywa się je 'uogólnionymi przestrzeniami probabilistycznymi'. W niedawnym artykule opublikowanym w British Journal for the Philosophy of Science ("Hidden Variables and Incompatible Observables in Quantum Mechanics") Benjamin Feintzeig szuka takich uogólnionych przestrzeni, które byłyby nierozszerzalne do przestrzeni klasycznych (czyli miałyby opisywać 'istotnie nieklasyczne' zjawisko), a nie byłyby podatne na zakład holenderski (czyli nie zmuszałyby badacza do nieracjonalności). Pokazuję, że te poszukiwania (przynajmniej w przypadku skończonym) są skazane na porażkę: skończona uogólniona przestrzeń probabilistyczna nie jest podatna na zakład holenderski wtedy i tylko wtedy, gdy jest rozszerzalna do klasycznej przestrzeni probabilistycznej.

 

Data opublikowania: 05.05.2015
Osoba publikująca: Steffen Huber