Pomiń baner

Konkurs na esej poświęcony twórczości Alberta Camusa

Termin: 04.06.2015 - 30.10.2015
Miejsce: Instytut Filozofii
Kontakt: dr Maciej Kałuża: maciej.kaluza@uj.edu.pl

W związku z organizowaną w lutym 2016 konferencją międzynarodową Od absurdu do buntu, dynamika myśli Alberta Camusa, Instytut Filozofii UJ serdecznie zaprasza studentów do nadsyłania prac konkursowych, poświęconych twórczości Camusa.

 

Regulamin konkursu

 • Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski, skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia, tj. magisterskich i licencjackich.
 •  Chętni do uczestnictwa w konkursie do 30 października 2015 powinni wysłać pracę, w j. polskim, zgodną z tematyką konferencji: Od absurdu do buntu, Dynamika Myśli Alberta Camusa. Objętość pracy: 2,500-5,000 słów (tekst główny i notatki)
 • Praca musi być przygotowana wedle standardu formatowania tekstu Chicago
 • Praca nadesłana może być napisana w języku polskim lub języku angielskim.
 • Praca zwycięska zostanie wyłoniona w drodze anonimowej recenzji nadesłanych esejów przez 3 osobową komisję złożoną z pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ

   

 • Praca wyłoniona w drodze konkursu:

 • Zostanie profesjonalnie przetłumaczona na język konferencyjny: angielski lub poddana odpowiedniej, specjalistycznej korekcie językowej, jeśli student sam napisze pracę w j. angielskim.

 • Zostanie zaprezentowana przez autora na międzynarodowej konferencji badawczej organizowanej w 2016 roku w Instytucie Filozofii UJ. Laureat konkursu będzie zwolniony z opłaty konferencyjnej.
 • Na podstawie tłumaczonej pracy i korekt merytorycznych rady naukowej konferencji, praca pojawi się w publikacji pokonferencyjnej o zasięgu międzynarodowym.

Serdecznie zapraszamy studentów, zainteresowanych udziałem w konkursie, do nadsyłania prac w pliku .doc lub .rtf na adres e-mail: conference@albertcamus.pl

Na wszelkie pytania związane z przygotowaniem eseju, jak i organizowanym konkursem odpowiedzi udzieli  dr Maciej Kałuża: maciej.kaluza@uj.edu.pl

Data opublikowania: 04.06.2015
Osoba publikująca: Steffen Huber