Przejdź do głównej treści

Zakład Badań nad Etyką Zawodową

Kierownik

prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz mail - w.galewicz<- @ ->uj.edu.pl

Pracownicy

dr Olga Dryla mail - o.dryla<- @ ->iphils.uj.edu.pl

dr Piotr Grzegorz Nowak mail - nowak.piotr.grzegorz<- @ ->gmail.com

dr Tomasz Żuradzki mail - t.zuradzki<- @ ->uj.edu.pl

Doktoranci

dr Wojciech Ciszewski mail - wojciech.ciszewski<- @ ->uj.edu.pl

Obecnie realizowane projekty

"Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" – projekt badawczy nr 2013/08/A/HS1/00079 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Maestro; okres realizacji: 28.08.2013 – 27.08.2018; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

 

"Filozofia moralna Tomasza z Akwinu – jej znaczenie dla polskiej kultury" – projekt w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki", nr 11H 11 002480, realizowany od lutego 2012 do stycznia 2017; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

 

"Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności"  projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS; okres realizacji:1 lutego 2016 - 31 stycznia 2019; kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki.

 

"Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej" - projekt badawczy nr 2bH 15 0068 83 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Rozwój 2.b), okres realizacji: 25 kwietnia 2016 - 24 kwietnia 2018, kierownik: dr Tomasz Żuradzki, główni wykonawcy: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. dr hab. Wojciech Załuski.

 

"Filozofia w praktyce" – projekt popularnonaukowy finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 139/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji: 1.09.2015 - 31.08.2016, kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki. W roku 2017 Filozofia w Praktyce jest finansowana ze środków Instytutu Filozofii UJ oraz Fundacji PZU.

Strony powiązane z działalnością Zakładu Badań nad Etyką Zawodową

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ - Interdyscyplinarne Centrum Etyki na Wydziale Filozoficznym UJ powstało na mocy zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku. Zgodnie z regulaminem, jego podstawowym zadaniem „jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowej i dydaktycznej w zakresie etyki stosowanej i zawodowej, w szczególności bioetyki i etyki biznesu". Jakkolwiek formalnie Centrum jest jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Filozoficznego, to jednak pod względem merytorycznym i personalnym jest ono inicjatywą międzywydziałową, co przejawia się już w tym, że w skład zarządzającego nim naukowego Kolegium wchodzą przedstawiciele kilku różnych wydziałów UJ.  

Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros - Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros (ISSN 1733-5566) zostało uruchomione jesienią 2004 r.

Internetowy Serwis Filozoficzny Diametros - serwis funkcjonujący przy Instytucie Filozofii UJ.