Lista seminariów przeprowadzonych w Zakładzie Etyki

  • 23 V 2013 - Dr Tomasz Kuniński „Platoński Trazymach o sprawiedliwości"
     
  • 18 IV 2013 - Dr Radosław Strzelecki „Czas etyki a czas jako chronologia"
     
  • 31 I 2013 - Dr Adriana Warmbier „Spór o pojęcie intersubiektywności"