Przejdź do głównej treści

Wybrane publikacje pracowników i doktorantów Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych IF UJ

 

  Sophie J. Veigl, Javier Suárez & Adran Stencel, 2022, Rethinking hereditary relations: the reconstitutor as the evolutionary unit of heredity, "Synthese", DOI: 10.1007/s11229-022-03810-y.
  Agnieszka M. Proszewska, 2022, Goals shape means: a pluralist response to the problem of formal representation in ontic structural realism, "Synthese", DOI: 10.1007/s11229-022-03706-x.
  Adrian Stencel, 2020, Do seasonal microbiome changes affect infection susceptibility, contributing to seasonal disease outbreaks?, "BioEssays", DOI: 10.1002/bies.202000148.

 

Isobel Ronai, Gregor P. Greslehner, Federico Boem, Judith Carlisle, Adrian Stencel, Javier Suárez, Saliha Bayir, Wiebke Bretting, Joana Formosinho, Anna C. Guerrero, William H. Morgan, Cybèle Prigot-Maurice, Salome Rodeck, Marie Vasse, Jacqueline M. Wallis, Oryan Zacks, 2020, “Microbiota, symbiosis and individuality summer school” meeting report"Microbiome", DOI: 10.1186/s40168-020-00898-7.

 

Javier Suárez, Adrian Stencel, 2020, A part‐dependent account of biological individuality: why holobionts are individuals and ecosystems simultaneously"Biological Reviews", DOI: 10.1111/brv.12610.

 

Jerzy Gołosz, 2020, Brute Past Presentism, Dynamic Presentism, and the Objection from Being-Supervenience"Axiomathes", DOI: 10.1007/s10516-020-09489-5.

 

Adrian Stencel, 2020, Samir Okasha, Agents and Goals in Evolution. Oxford: Oxford University Press, 2018, 254 pp., $40.00 (Book Review)"History and Philosophy of the Life Sciences", DOI: 10.1007/s40656-020-0301-y.

 

Jan Czerniawski, 2019, Time and Physical Geometry. A Formalization of Putnam’s Proof"Logic and Logical Philosophy", DOI: 10.12775/LLP.2019.021.

 

Jerzy Gołosz, 2019, Meyer’s Struggle with Presentism or How We Can Understand the Debate between Presentism and Eternalism"Logic and Logical Philosophy", DOI: 10.12775/LLP.2019.018.

 

Juliusz Doboszewski, 2019, Epistemic Holes and Determinism in Classical General Relativity"The British Journal for the Philosophy of Science", DOI: 10.1093/bjps/axz011.

 

Juliusz Doboszewski, 2019, Interpreting cosmic no hair theorems: Is fatalism about the far future of expanding cosmological models unavoidable?"Studies in the History and Philosophy of Modern Physics", DOI: 10.1016/j.shpsb.2019.02.003.

 

Juliusz Doboszewski, 2019, Relativistic spacetimes and definitions of determinism"European Journal for Philosophy of Science", DOI: 10.1007/s13194-019-0248-6.

 

Adrian Stencel, Dominika M. Włoch-Salamon, 2018, Some theoretical insights into the hologenome theory of evolution and the role of microbes in speciation"Theory in Biosciences", DOI: 10.1007/s12064-018-0268-3.

 

Jerzy Gołosz, 2018, Presentism and the Notion of Existence"Axiomathes", DOI: 10.1007/s10516-018-9373-7.

 

Juliusz Doboszewski, Niels Linnemann, 2018, How Not to Establish the Non-renormalizability of Gravity, "Foundations of Physics", DOI: 10.1007/s10701-017-0136-x.

 

Adrian Stencel, Agnieszka Proszewska, 2017, How Research on Microbiomes is Changing Biology. A Discussion on the Concept of the Organism"Foundations of Science", DOI: 10.1007/s10699-017-9543-x.

Główne problemy filozofii biologii

 

Krzysztof Chodasewicz, Adrianna Grabizna, Agnieszka Proszewska, Adrian Stencel, Aleksander Ziemny, 2017, Główne problemy filozofii biologii, Biblioteka "Filozofii i Nauki" IFiS PAN, Fundacja Filozofia na Rzecz Dialogu, Warszawa, ISBN: 978–83–943428–5–2.

Wybrane problemy filozofii informacji - Marek Suwara

 

Marek Suwara, 2017, Wybrane problemy filozofii informacji, Wydawnictwo LIBRON, Kraków, ISBN: 978-83-65705-41-9.

 

Adrian Stencel, Agnieszka Proszewska, 2017, W poszukiwaniu uniwersalnej koncepcji organizmu. Problem indywidualizacji"Filozofia Nauki", Vol. 4(100), ss. 115-128.

 

Jan Czerniawski, 2017, Czasoprzestrzeń Leibniza w fizyce nierelatywistycznej i w teorii względności, "Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria", Vol. 26(1), ss. 33-52.

 

Juliusz Doboszewski, 2017, Non-uniquely Extendible Maximal Globally Hyperbolic Spacetimes in Classical General Relativity: A Philosophical Survey, [w:] Hofer-Szabó G., Wroński L. (eds) "Making it Formally Explicit. European Studies in Philosophy of Science", Vol. 6, Springer, DOI: 10.1007/978-3-319-55486-0_11.

 

Zdzisława Piątek, 2017, The cosmic habitat for Earth-life and the issue of sustainable development, [w:] "Papers on Global Change IGBP", Vol. 24, Wydawnictwo PAN, DOI: 10.1515/igbp-2017-0002.

 

Jerzy Gołosz, 2017, The Asymmetry of Time: A Philosopher’s Reflections"Acta Physica Polonica B", Vol. 48(10), ss. 1935-1946.

 

Bartosz Majchrowicz, Juliusz Doboszewski, Tomasz Placek, 2016, Droga donikąd? Co pozostało z eksperymentów Libeta nad wolną wolą, "Filozofia Nauki", Vol. 24(94), ss. 51-75.

 

Jerzy Gołosz, 2016, Presentism and the Flow of Time"Axiomathes", DOI: 10.1007/s10516-016-9305-3.

the Contemporary Challenges

 

Zdzisława Piątek, 2016, Nowy wymiar etyki odpowiedzialności globalnej, "Studies in Global Ethics and Global Education", Vol. 5, ss. 3-27, DOI: 10.5604/23920890.1215484.

 

Adrian Stencel, 2016, The relativity of Darwinian populations and the ecology of endosymbiosis, "Biology & Philosophy", DOI: 10.1007/s10539-016-9531-5.

 

Jerzy Gołosz, 2016, Weak Interactions: Asymmetry of Time or Asymmetry in Time, "Journal for General Philosophy of Science", Vol. 47, ss. 1-15.

 

Jan Czerniawski, 2016, O pewnym założeniu twierdzenia Bella, "Studia Philosophiae Christianae", Vol. 52(4), ss. 39-57.

 

Jerzy Gołosz, 2015, How to Avoid the Problem of the Question of the Rate of Time's Passage, "Revista Portuguesa de Filosofia", Vol. 71 (4), ss. 807-820.

 

Jerzy Gołosz, 2015, In Defence of an Argumentt against Truthmaker Maximalism, "Logic and Logical Philosophy", Vol. 24, ss. 105-109, DOI: 10.12775/LLP.2014.018.

 

Jan Hauska, 2015, How to Welcome Spontaneous Manifestations, "Mind", Vol. 124(493), ss. 147-176, DOI: 10.1093/mind/fzu174.

 

Jan Czerniawski, 2014, Nowa formalizacja dowodu Putnama, że czas nie płynie, "Filozofia Nauki", Vol. 22(1), ss. 45-57.

 

Adrian Stencel, 2013, What is a genome?, "Molecular Ecology", Vol. 22(13), ss. 3437–3443, DOI: 10.1111/mec.12355.

 

Jerzy Gołosz, 2013, Presentism, Eternalism, and the Triviality Problem, "Logic and Logical Philosophy", Vol. 22, ss. 45–61, DOI: 10.12775/LLP.2013.003.

 

Jan Czerniawski, 2012, Czy mamy już kanoniczny przekład „Scholium”?, "Postępy Fizyki", Vol. 63(6), ss. 234-235.

 

Jerzy Gołosz, 2011, Upływ czasu i ontologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN: 978-83-233-3237-4.

 

Jerzy Gołosz, 2011, Thank Goodness That's Over, "Principia", Vol. 54-55, ss. 75-97.

 

Jerzy Gołosz, 2011, Science, Metaphysics, and Scientific Realism, "Polish Journal of Philosophy", Vol. 5(2), ss. 27-45.

 

Jan Czerniawski, 2010, Naoczność a podstawy matematyki, "Zagadnienia Naukoznawstwa", Vol. 46(1), ss. 93-100.

 

Zdzisława Piątek, 2008, Ekofilozofia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN: 978-83-233-2524-6.

 

Jerzy Gołosz, 2005, Structural Essentialism and Determinism, "Erkenntnis", Vol. 63, ss. 73-100.

 

Jerzy Gołosz, 2002, Motion, Space, Time, [w:] Eilstein H. (ed.) "A Collection of Polish Works on Philosophical Problems of Time and Spacetime", Synthese Library, Kluwer Academic Publishers, Vol. 309, ss. 1-21, ISBN: 978-94-017-0097-9.

 

Jerzy Gołosz, 2001, Spór o naturę czasu i przestrzeni. Wybrane zagadnienia filozofii czasu i przestrzeni Johna Earmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN: 83-233-1480-2.

 

Jerzy Gołosz, 1999, On Field's Argument for Substantivalism, International Studies in the Philosophy of Science, "International Studies in the Philosophy of Science", Vol. 1, ss. 5-16.