Przejdź do głównej treści

Zakład Filozofii Polskiej

Zorganizowany przez prof. zw. dr hab. Jana Skoczyńskiego Zakład Filozofii Polskiej
prowadzi badania nad filozofią i historią myśli polskiej, w szczególności nad

  • filozofią polską XIX i XX w. (prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński)
  • filozofią przyrody i metafizyką późnego średniowiecza (prof. dr hab. Marcin Karas)
  • polską i zachodnią filozofią polityki i społeczeństwa oraz filozofią polskiego romantyzmu (dr hab. Piotr Bartula)
  • filozofią społeczną i metafizyką wczesnej nowożytności (dr hab. Steffen Huber)​

 

Aktualny projekt badawczy

  • Polonica Philosophica Orientalia. Filozofia w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. i historiografia filozofii w Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie (NPRH 31H 17 0438 84, lata 2018-2023

 

Aktualne Call for Papers

  • 15.06.2018: Konferencja "Archiwalia", Kraków, 02-04.07.2018 (zob. niżej)
  • 30.07.2018: Numer specjalny CIVITAS poświęcony filozofii polskiej i publikacja pokonferencyjna IX Seminarium Filozofii Polskiej: Konteksty lokalne i uniwersalne (zob. niżej)  

Kierownik

dr hab. Steffen Huber mail - s.huber<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marcin Karas - karas<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Piotr Bartula mail - p.bartula<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 

Doktoranci

mgr Barbara Dworak-Kaczorowska
mgr Kamil Majcherek
mgr Lech Majchrowski
mgr Anna Magdalena Mandrela
mgr Grzegorz Słowiński
mgr Anna Żymełka-Pietrzak

Aktualności

 

Pierwsza konferencja projektowa stanowi okazję, aby zaprezentować prace badaczy, którzy od wielu lat zajmują się porządkowaniem i interpretacją zasobów archiwalnych Litwy, Białorusi i Ukrainy. 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy, którzy dzięki informacjom o źródłach znajdujących się z zbiorach naszych czterech krajów mogą poszerzyć pole swoich poszukiwań. Zapraszamy także wszystkich tych, którzy podnosząc postulaty badawcze zechcą przyczynić się do poszukiwań w konkretnych kierunkach. I wreszcie konferencja powinna być impulsem do dialogu o "filozofach wspólnych" Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz o paradygmatach historiograficznych na styku kultur.

Rejestracja uczestników do 31.05.2018 (kontakt mailowy: dr hab. Steffen Huber)

Call for Papers [PDF]

____________________________________________________

Numer specjalny poświęcony filozofii polskiej i publikacja pokonferencyjna
IX Seminarium Filozofii Polskiej: konteksty lokalne i uniwersalne (21-22.09.2017, Kraków)

Sugerowane obszary tematyczne
▪︎ Badania nad dorobkiem filozofów polskich w aspekcie ich relacji z filozofią i kulturą
europejską
▪︎ Problemy polityczne, które są konstytutywne dla filozofii polskiej: ustrój państwowy
i społeczny, źródła normatywności prawa, wzory legitymizacji polityki itp.
▪︎ Filozofia a wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej

Deadline: 31.07.2018

Strona konferencji

Call for Papers [PDF]

Archiwum

IX Ogólnopolskie Seminarium Filozofii Polskiej (21-22.09.2017, Kraków)

Tematem ramowym konferencji była topografia filozofii polskiej, jej więzi ze światem, Europą i krajami sąsiadującymi, rozwój w rytmie przemian kraju oraz różnorodne definicje i autodefinicje. Więcej >>

 

Polska myśl liberalna - tradycja i współczesność (19-20.05.2017, Kraków)

Głównym celem konferencji było ujawnienie specyfiki polskiej drogi do liberalizmu. Pragnęliśmy dotrzeć do społeczno-kulturowej bazy, na której oparła się transformacja systemowa przeprowadzona w Polsce po 1989 roku. Liberalny charakter ówczesnych reform nie budził wątpliwości, niejasne pozostawały jednak źródła ich sukcesu. Wychodziliśmy z założenia, że idee polityczne stanowią integralną część życia duchowego narodu. W związku z tym wydawało się niemożliwe, aby dało się społeczeństwu zaszczepić dowolne idee, w tym przypadku – idee liberalne, wbrew rodzimym tradycjom. Stawialiśmy hipotezę, że w polskiej kulturze i tradycji tkwi pewien potencjał liberalny. Podczas obrad próbowaliśmy tę hipotezę zweryfikować. Więcej >>