Przejdź do głównej treści

Zakład Historii Filozofii

Kierownik

prof. dr hab. Justyna Miklaszewska mail - j.miklaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Leszek Augustyn mail - l.augustyn<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Michał Bohun mail - m.bohun<- @ ->iphils.uj.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Legutko mail - r.legutko<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Janusz Mizera mail - janusz.mizera<- @ ->uj.edu.pl
prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska mail - e.paczkowska<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Michał Bizoń
dr Sonia Kamińska mail - sonia.kaminska<- @ ->uj.edu.pl
dr Przemysław Spryszak mail - p.spryszak<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Jakub Szczepański mail - j.szczepanski<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Izabela Szyroka mail - iszyroka<- @ ->yahoo.com
dr Anna Tomaszewska mail - a.tomaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Radzisław Franczak
mgr Michał Jędrzejek
dr    Andrzej Krawiec
mgr Monika Mazur-Bubak
mgr Benedykt Olszewski
mgr Magdalena Piasecka
mgr Tomasz Stanowski
mgr Dariusz Stąpor
mgr Agata Tymczyszyn
mgr Daniel Wańczyk
mgr Mateusz Waśko
mgr Joanna Wyrzykowska
mgr Maciej Zarych

Realizowane projekty

1) Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności

Kierownik projektu: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
Główny wykonawca: dr Anna Tomaszewska
Współpraca przy projekcie: mgr Damian Barnat
Okres trwania: 2013-2016
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

2) Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm

Kierownik projektu: dr Anna Tomaszewska
Główni wykonawcy: dr Hasse Hämäläinen i dr Damian Barnat
Okres trwania projektu: 2015—2018
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

3) Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos

Kierownik projektu: dr Sonia Kamińska

Okres trwania: 2016-2019

Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

4) Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia

Kierownik projektu: dr Anna Tomaszewska

Okres trwania: 2019-2022

Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Informacje archiwalne

1) W dniach 18-19 listopada odbyła się w Instytucie Filozofii konferencja

Rozum, człowiek, historia. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej.

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (j.miklaszewska@iphils.uj.edu.pl)

Dr Jakub Szczepański (j.szczepanski@iphils.uj.edu.pl)

2) 10 X 2016 odbyła się w Instytucie Filozofii Konferencja Kazimierz Twardowski w 150 rocznicę urodzin, wraz z projekcją filmu o "Potęga nauki".

Organizatorzy: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Zakład Historii Filozofii IF UJ.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie

 

http://www.krakow.ptfilozofia.pl/

 

 

Ogłoszenia

Kolejna edycja stypendium Bednarowskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami.

BT Dept Phil Aberdeen Research Interests Feb 19

BT PUBL Info for Polish Institutes feb 19

BT PUBL Leaflet feb 19