Przejdź do głównej treści

Zakład Historii Filozofii

Kierownik

prof. dr hab. Justyna Miklaszewska mail - j.miklaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Leszek Augustyn mail - l.augustyn<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Michał Bohun mail - m.bohun<- @ ->iphils.uj.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Legutko mail - r.legutko<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Janusz Mizera mail - janusz.mizera<- @ ->uj.edu.pl
prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska mail - e.paczkowska<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Michał Bizoń
dr Sonia Kamińska mail - sonia.kaminska<- @ ->uj.edu.pl
dr Przemysław Spryszak mail - p.spryszak<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Jakub Szczepański mail - j.szczepanski<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Izabela Szyroka mail - iszyroka<- @ ->yahoo.com
dr Anna Tomaszewska mail - a.tomaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Radzisław Franczak
mgr Michał Jędrzejek
dr    Andrzej Krawiec
mgr Monika Mazur-Bubak
mgr Benedykt Olszewski
mgr Magdalena Piasecka
mgr Tomasz Stanowski
mgr Dariusz Stąpor
mgr Agata Tymczyszyn
mgr Daniel Wańczyk
mgr Mateusz Waśko
mgr Joanna Wyrzykowska
mgr Maciej Zarych

Realizowane projekty

1) Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności

Kierownik projektu: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
Główny wykonawca: dr Anna Tomaszewska
Współpraca przy projekcie: mgr Damian Barnat
Okres trwania: 2013-2016
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

2) Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm

Kierownik projektu: dr Anna Tomaszewska
Główni wykonawcy: dr Hasse Hämäläinen i mgr Damian Barnat
Okres trwania projektu: 2015—2018
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

3) Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos

Kierownik projektu: dr Sonia Kamińska

Okres trwania: 2016-2019

Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Informacje archiwalne

1) W dniach 18-19 listopada odbyła się w Instytucie Filozofii konferencja

Rozum, człowiek, historia. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej.

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (j.miklaszewska@iphils.uj.edu.pl)

Dr Jakub Szczepański (j.szczepanski@iphils.uj.edu.pl)

2) 10 X 2016 odbyła się w Instytucie Filozofii Konferencja Kazimierz Twardowski w 150 rocznicę urodzin, wraz z projekcją filmu o "Potęga nauki".

Organizatorzy: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Zakład Historii Filozofii IF UJ.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie

W dniu 9 czerwca 2018 roku zmarł w Krakowie Profesor Miłowit Kuniński.

Profesor  Kuniński był wybitnym, szeroko znanym w Polsce filozofem polityki, a także  wszechstronnym badaczem historii myśli politycznej, filozofii kultury, historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Był Autorem znakomitych monografii m.in.: Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera; Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka  - oraz błyskotliwie napisanego zbioru esejówO cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym. Miał w swoim dorobku ponadto kilkadziesiąt artykułów opublikowanych w kraju i za granicą, brał udział  w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, wykładał w znanych uniwersytetach europejskich (W. Brytania i Holandia) oraz w amerykańskim uniwersytecie w stanie Utah. Jego wykłady w Instytucie Filozofii  UJ cieszyły się ogromnym uznaniem, umial bowiem nawiązać ze słuchaczami bliski kontakt; pod jego  kierunkiem powstało wiele prac magisterskich oraz kilka rozpraw doktorskich.

Prof. Kuniński uczestniczył aktywnie w życiu społecznym i politycznym naszego kraju, pełniąc ważne funkcje publiczne: był członkiem Komisji Zakładowej NSZZSolidarnośćw UJ (1980-81), członkiem Rady ds. Reform Ustrojowych przy Prezesie Rady Ministrów RP (1998-99), wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1991-92).  Był także prezesem krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej.

Po ukończeniu studiów - socjologii i filozofii w UJ - pracował od 1977 roku w Zakładzie Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ, a w latach 2006-12 pelnił kolejno funkcje  wicedyrektora, a następnie dyrektora  Instytutu Filozofii.

Odszedł od nas Przyjaciel, Nauczyciel, człowiek prawdziwie mądrypełen życzliwości i wyrozumiałości dla innychtaki pozostanie w naszej pamięci.

 

 

http://www.krakow.ptfilozofia.pl/