Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Projekty badawcze

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

dr hab. Jan Kiełbasa, Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku, program Opus, lata 2015-2018 (strona projektu)

dr Krzysztof Posłajko, Formy antyrealizmu mentalnego, program Sonata (grant realizowany w Zakładzie Ontologii do 30 września 2016 roku)

dr Paweł Rojek, Ontologia relacji i tożsamość społeczna, program Sonata, lata 2014-2017 (grant realizowany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)

mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden, Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka, program Preludium, lata 2017-2019.

mgr Stanisław Ruczaj, Czym jest wiara? O warunkach koniecznych i wystarczających dla powstania przekonań religijnych, program Preludium

Projekty finansowane ze środków DSC

mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden, Relacja niezbywalności godności człowieka w kontekście fenomenologicznej koncepcji osoby Edyty Stein

mgr Karol Kleczka, Fundamentalność pojęcia prawdy na gruncie realizmu metafizycznego

mgr Adrianna Smurzyńska, Interdyscyplinarne spojrzenie na przekonania - metodologia i źródła

mgr Karol Wilczyński, Rozwój metody filozoficznej we wczesnych dziełach arabskiej falsafy (VIII-IX wiek)

mgr Paweł Zięba, Kontrowersje wokół nieświadomej percepcji