Ogłoszono Nagrody im. Profesora Jerzego Perzanowskiego za lata 2015 i 2016

Termin: 18.05.2017 - 10.06.2017
Miejsce: Instytut Filozofii UJ

Kapituła Nagrody imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego w składzie:

prof. dr hab. Tomasz Placek (Kierownik Zakładu Epistemologii IF UJ, Przewodniczący Kapituły)

dr hab. Adam Chuderski (Kierownik Zakładu Kognitywistyki IF UJ)

dr hab. Jerzy Gołosz (Dyrektor Instytutu Filozofii UJ)

dr Michał Klincewicz (Zakład Kognitywistyki IF UJ)

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ)

dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Zakład Kognitywistyki IF UJ)

dr Magdalena Senderecka (Zakład Kognitywistyki IF UJ)

dr Marta Siedlecka (Redaktor Rocznika Kognitywistycznego)

dr hab. Michał Wierzchoń (Dyrektor Instytutu Psychologii UJ)

przyznała nagrody w kategoriach prac magisterskich i doktorskich za lata 2015 i 2016. W odpowiednich kategoriach nagrodzone zostały następujące osoby:

Magister 2015 - Aleksandra Sadowska: "PRZETWARZANIE BODŹCÓW ORTOGRAFICZNYCH U OSÓB NIEWIDOMYCH OD URODZENIA.  BADANE ZA POMOCĄ TECHNIK TOROWANIA I OBRAZOWANIA MRI", promotor dr hab. Marcin Szwed, Instytut Psychologii, UJ 

Doktorat 2015 - Błażej Skrzypulec: "STATUS PRZEDMIOTU PERCEPCJI WZROKOWEJ W PERSPEKTYWIE NAUK KOGNITYWNYCH", promotor dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, Instytut Filozofii, UJ 

Doktorat 2016 - Krystyna Bielecka: "ZNACZENIE POJĘCIA BŁĘDNYCH REPREZENTACJI W TEORIACH REPREZENTACJI UMYSŁOWYCH", promotor dr hab. Katarzyna Paprzycka, Wydział Filozofii i Socjologii, UW 

Magister 2016 - Marta Sokólska: "UDOSKONALENIE MORALNE W ŚWIETLE NAUK KOGNITYWNYCH", promotor dr Michał Klincewicz, Instytut Filozofii, UJ

W wyborze nagrodzonych Kapituła kierowała się opiniami ekspertów (po dwie opinie na kandydata do nagrody). Opinie te oceniały trzy aspekty prac:

- znaczenie podjętego problemu badawczego w ramach kognitywistyki; 

- metodologiczną i formalną poprawność pracy;  

- poziom naukowy pracy oraz wartość uzyskanych rezultatów. 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. We wrześniu 2017 planujemy specjalną naukową sesję z wręczeniem dyplomów i referatami nagrodzonych osób. 

Data opublikowania: 17.05.2017
Osoba publikująca: Anna Tomaszewska