Nasze sukcesy

Filozofia prowadzona przez Instytut Filozofii UJ zwyciężyła w rankingu kierunków studiów Perspektyw 2021.

Dr Joanna Luc została laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2021 za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Dr Juliusz Doboszewski został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Artykuł Defining Determinism prof. Tomasza Placka napisany we współpracy z prof. Thomasem Müllerem został zaliczony do Best of Philosophy w kategorii czasopism filozoficznych Oxford UP.

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem ogólnofilozoficznym w najnowszym (2021) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

projekty badawcze