Przejdź do głównej treści
Pomiń baner
20220310

Czy mechanika kwantowa jest holistyczna?

Data: 10.03.2022
Czas rozpoczęcia: 11:00
Miejsce: MS Teams
Organizator: Pracownia Filozofii Nauk Przyrodniczych

Pracownia Filozofii Nauk Przyrodniczych zaprasza na otwarte seminarium naukowe, na którym referat wygłosi dr hab. Jan Czerniawski, prof. UJ.

Link do spotkania

StreszczenieDosłowna interpretacja splątania kwantowego oznacza swoisty holizm. Ma ona jednak charakter hipotezy wyjaśniającej statystyczne korelacje wyników pomiarów i holizm opisywanej rzeczywistości byłby nieuchronny jedynie pod warunkiem, że nie byłoby dla tej hipotezy rozsądnej alternatywy. Uważa się, że jest tak już w przypadku korelacji występujących w eksperymentach typu EPRB. Przedstawiony zostanie szkic modelu takiego eksperymentu, który pozwoliłby wyjaśnić te korelacje bez tej hipotezy. Z jednej strony, pozwalałby on przewidzieć doskonałą (anty)korelację wyników pomiaru spinu na ten sam kierunek, z drugiej zaś, jego przewidywania nie spełniałyby warunku kluczowego dla wyprowadzenia nierówności CHSH, co oznacza, że nie musiałyby jej spełniać. Dopóki więc nie zostanie wykazane, że taki model jest niemożliwy, hipoteza holistyczna nie może być uważana za nieuniknioną ze względu na ten rodzaj eksperymentów. To, czy da się jej uniknąć w bardziej skomplikowanych przypadkach splątania kwantowego, należałoby dopiero zbadać.