Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

maj 2023

20230511
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Hume on Hypotheses and Enlightenment Epistemology of Religion

Data: 11.05.2023
Czas rozpoczęcia: 17:00
Miejsce: Collegium Broscianum UJ, s. 10a oraz Microsoft Teams
Organizator: Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą”, kierownik: dr Anna Tomaszewska
Kontakt: anna.tomaszewska@uj.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: https://www.religiousrationalism.com/events

Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia” zaprasza na spotkanie w ramach seminarium „Enlightenment and Religion”. Na spotkaniu wykład zatytułowany Hume on Hypotheses and Enlightenment Epistemology of Religion wygłosi prof. Gianenrico Paganini z Università del Piemonte Orientale.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem strony www projektu: https://www.religiousrationalism.com/event-info/lecture-by-gianenrico-paganini-universita-del-piemonte-orientale lub wysłanie zgłoszenia na adres: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl. Więcej informacji na temat projektu i seminarium można znaleźć na stronie: https://www.religiousrationalism.com/events. Seminarium ma charakter otwarty.

Abstrakt: The experimental theist Cleanthes and the skeptical Philo in the Dialogues Concerning Natural Religion, Epicurus in the oration of the First Enquiry, deal all with the same problem and endorse the same epistemology. Both the method and the argument come from Newton’s Principia: the former derives from the famous regulae philosophandi and the argument from the Scholium generale appended to the third book of the Principia. Not only the theologians of the Boyle lectures, but Newton himself, in the Scholium generale, had established a close connection between the use of induction, the rejection of hypotheses, the argument from design or final causes, and the conception of a “living, intelligent, powerful being,” that governs the world as a Lord. It is notable that Newton did not hesitate to include God among the objects of “natural philosophy.” The Dialogues represent a challenge to this “experimental theism” inspired by Newton, but also they aim at rehabilitating the function of hypotheses, against Newton’s famous veto, albeit in a new form that is compatible with the scepticism endorsed by the protagonist of the work, Philo. This new reading of the Dialogues centred on Philo’s “hypotheticism” also sheds more light on the meaning and scope of the work.

Gianenrico Paganini – profesor em. historii filozofii w Università del Piemonte Orientale oraz członek Accademia Nazionale dei Lincei. Specjalizuje się w historii idei okresu późnego renesansu, nowożytności i oświecenia. Jako autor, redaktor i współredaktor opublikował 45 książek i 229 artykułów naukowych w czasopismach i pracach zbiorowych, które ukazały się w językach: włoskim, francuskim, angielskim, niemieckim i japońskim. Do prac jego autorstwa należą m.in.: Introduzione alle filosofie clandestine (Roma-Bari 2008), Skepsis. Le debat des moderns sur le scepticisme. Montaigne – Le Vayer – Campanella – Hobbes – Descartes – Bayle (Vrin: Paris 2008), pierwsza i krytyczna edycja Theophrastus redivivus (Firenze 1981 – 1982; wraz z G. Canzianim), Clandestine Philosophy. New Studies on Subversive Manuscripts in Early Modern Europe, 1620 – 1823 (Toronto 2020; wraz z M.C. Jacob i J.Ch. Laursenem), De Bayle à Hume. Tolérance, hypothèses, systèmes (H. Champion: Paris 2022). Plakat znajduje się TU.