Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu im. Kazimierza Twardowskiego w 2022 roku

Fundacja Academicon zakończyła przyjmowanie zgłoszeń do pierwszej edycji Konkursu im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej roku 2022. Spośród 17 zakwalifikowanych prac Kapituła wyłoni 3 najlepsze, a autor zwycięskiej pozycji otrzyma nagrodę w wysokości 40 tys. złotych. Ostateczne rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone podczas tegorocznego Światowego Dnia Filozofii.

Członkowie Kapituły mają teraz przed sobą intensywny okres pracy. Przeanalizują wszystkie zgłoszone pozycje, aby wyłonić 3 najlepsze dzieła filozoficzne roku 2022. Wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie uroczystej gali, która będzie miała miejsce w Lublinie.
 
Poniżej znajduje się lista tytułów zakwalifikowanych do pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego:
•    Demokracja liberalna. Źródła, ustanowienie (?) i kres (?) – Bogdan Szlachta
•    Ontologia Boga – Marek Łagosz
•    Kształtowalność. Postheideggerowskie pytanie inny wymiar bycia. – Magdalena Hoły-Łuczaj
•    Leksykon logików polskich 1900-1939 - Jan Woleński, Andrew Schumann, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Konrad Szocik
•    Władysław Tatarkiewicz (1886-1980). Pamięć i wspomnienie – Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak, Jan Jakub Tatarkiewicz
•    Sokrates filozof życia, filozof śmierci – Maciej Wodziński
•    Wprowadzenie do etyki środowiskowej – Dominika Dzwonkowska
•    Jednostka, zło, historia w myśli Rousseau – Paweł Pieniążek
•    Wojna i motłoch. Sprzeczności nowoczesne w filozofii Hegla – Bartosz Wójcik
•    Filozofia wobec Zagłady Koncepcje teorii krytycznej, Martina Heideggera i poststrukturalizmu – Piotr Kendziorek
•    Psychopatologia nadposłuszeństwa – Tomasz Olchanowski
•    Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia – Lech Witkowski
•    (Nie)poradność systemowa. Praktyka poradnictwa genetycznego to warzyszącego diagnostyce prenatalnej – Weronika Chańska
•    Reguły na czas chaosu – Tomasz Stawiszyński
•    W poszukiwaniu rzeczywistości radykalnej. José Ortegi y Gasseta nowa krytyka rozumu – Dorota Leszczyna
•    Początek i koniec Wszystkiego – Stanisław Buda
•    Filozofia społeczna, część 1, część 2, część 3 – Stanisław Janeczek, Anna Starościc
 
Konkurs im. Kazimierza Twardowskiego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród autorów książek filozoficznych, a zakwalifikowane prace prezentują różnorodne podejścia teoretyczne i tematykę. Wybór 3 najlepszych pozycji będzie trudnym zadaniem dla Kapituły.
Nagroda im. Twardowskiego ma na celu promowanie i uhonorowanie najwybitniejszych twórczości w dziedzinie filozofii na Polskiej scenie.
Cały projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2022.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Academicon będąca instytucją podejmującą działania na rzecz nauki, w tym jej popularyzacji, upowszechniania i promocji. Od 2016 r. jest wydawcą dwumiesięcznika „Filozofuj!”, którego misją jest zapoznawanie czytelników z zagadnieniami filozoficznymi w sposób wielostronny i przystępny.
 
Patronami wydarzenia są:
•    Prezydent Miasta Lublin (patronat honorowy)
•    Magazyn „Filozofuj!”
•    Wydawnictwo Academicon
•    TVP3 Lublin
•    Radio Lublin
•    Forum Akademickie
•    Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
•    Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
•    Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
•    Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
•    Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
•    Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
•    Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
•    Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
•    Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
•    Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
•    Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej


Kontakt dla mediów:
Konrad Olszewski
Koordynator Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego
konrad.olszewski@academicon.pl
 
Więcej informacji: nagroda-twardowskiego.pl

 

Polecamy również
Rozstrzygnięto Konkurs na  Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2023!

Rozstrzygnięto Konkurs na Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2023!

Otwarcie konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023

Otwarcie konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Nagrody im. Profesora J. Perzanowskiego za 2023

Nagrody im. Profesora J. Perzanowskiego za 2023