Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zakład Historii Filozofii

Kierownik

dr hab. prof. UJ Michał Bohun mail - m.bohun<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. prof. UJ Leszek Augustyn mail - l.augustyn<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Michał Bizoń mail - mfgbizon<-@->gmail.com
dr Jadwiga Guerrero van der Meijden mail -
dr hab. Przemysław Spryszak mail - p.spryszak<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Jakub Szczepański mail - j.szczepanski<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. prof. UJ Izabela Szyroka-Łagowska mail - iszyroka<- @ ->yahoo.com
dr Anna Tomaszewska mail - a.tomaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Doktoranci


mgr Michał Gniadek

mgr Michał Jędrzejek

dr Andrzej Krawiec

mgr Marek Maraszek

Realizowane projekty

 

1) Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia

Kierownik projektu: dr Anna Tomaszewska

Okres trwania: 2019-2022

Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Zaproszenie na seminarium

Enlightenment and Religion: A Seminar

Realizowane w ramach projektu badawczego seminarium w języku angielskim - wraz z towarzyszącymi mu warsztatami - odbędzie się w Instytucie Filozofii UJ w latach: marzec 2020 - czerwiec 2021. Seminarium będzie gościć wybitnych badaczy z ośrodków zagranicznych i polskich. Organizatorzy: dr Anna Tomaszewska, dr Hasse Hämäläinen (religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl). Informacje na temat warunków uczestnictwa w wydarzeniu są dostępne na stronie www projektu: https://www.religiousrationalism.com/events.

2) Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos

Kierownik projektu: dr Sonia Kamińska

Okres trwania: 2016-2020

Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

3) Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm

Kierownik projektu: dr Anna Tomaszewska
Główni wykonawcy: dr Hasse Hämäläinen i dr Damian Barnat
Okres trwania projektu: 2015—2018
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

4) Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności

Kierownik projektu: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
Główny wykonawca: dr Anna Tomaszewska
Współpraca przy projekcie: mgr Damian Barnat
Okres trwania: 2013-2016
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Informacje archiwalne

1) W dniach 18-19 listopada odbyła się w Instytucie Filozofii konferencja

Rozum, człowiek, historia. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej.

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (j.miklaszewska@iphils.uj.edu.pl)

Dr Jakub Szczepański (j.szczepanski@iphils.uj.edu.pl)

2) 10 X 2016 odbyła się w Instytucie Filozofii Konferencja Kazimierz Twardowski w 150 rocznicę urodzin, wraz z projekcją filmu o "Potęga nauki".

Organizatorzy: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Zakład Historii Filozofii IF UJ.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie

Konferencja Roman Ingarden (1893-1970) - program

http://www.krakow.ptfilozofia.pl/

 

 

Ogłoszenia

Zaproszenie na sesję naukową poświęconą Profesor dr hab. Elżbiecie Paczkowskiej-Łagowskiej.

Kolejna edycja stypendium Bednarowskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami.

BT Dept Phil Aberdeen Research Interests Feb 19

BT PUBL Info for Polish Institutes feb 19

BT PUBL Leaflet feb 19

Byli pracownicy Zakładu Historii Filozofii

prof. Izydora Dąmbska (1904-1983) - pierwszy kierownik Katedry Historii Filozofii
prof. Paweł Kłoczowski
prof. Zbigniew Kuderowicz (1931-2015)
prof. Miłowit Kuniński (1946-2018)
prof. Włodzimierz Rydzewski (1947-2007)
prof. Elżbieta Paczkowska-Łagowska (1948-2021)

Emerytowani pracownicy Zakładu Historii Filozofii

prof. Justyna Miklaszewska, długoletni kierownik Zakładu Historii Filozofii

prof. Bronisław Łagowski
prof. Jan Skoczyński
dr hab. prof. UJ Janusz Mizera
prof. Ryszard Legutko