Skip to main content
Skip banner

Ogłoszenia dla doktorantów

Sympozjum „Choroba i odpowiedzialność”

24.10.2018
Sympozjum „Choroba i odpowiedzialność”, współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ i Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ, ma być okazją do takiej interdyscyplinarnej dyskusji. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu! Obrady będą miały miejsce w sali im. Romana Ingardena (nr 25) w Instytucie Filozofii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.
Read More o Sympozjum „Choroba i odpowiedzialność”

Przyznano Nagrodę im. Jerzego Perzanowskiego

02.07.2018
Laureatką Nagrody im. Jerzego Perzanowskiego za najlepszą pracę doktorską została dr Marta Łukowska.
Read More o Przyznano Nagrodę im. Jerzego Perzanowskiego

Konkurs na stypendium

15.05.2018
Stypendium w wysokości 1800 zł/mc zostanie przyznane na okres 6 miesięcy. Obowiązkiem osoby otrzymującej stypendium będzie aktywny udział w badaniach będących przedmiotem grantu NCN OPUS 10 „Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem".
Read More o Konkurs na stypendium

Konkurs na dwa stypendia

27.04.2018
Konkurs na dwa stypendia finansowane z grantu NCN SONATA BIS „Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną: identyfikacja, eksploracja, stymulacja”.
Read More o Konkurs na dwa stypendia

Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych zaprasza na odczyt

25.04.2018
Pani Agata Maksymczak wygłosi referat zatytułowany "Naturalność w perspektywie biologii syntetycznej"
Read More o Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych zaprasza na odczyt