Skip to main content
Skip banner

March 2019

20190307
Previous week
Next week

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2019 (II edycja)

Date: 07.03.2019 - 15.04.2019
Organiser: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
Contact: fwp@uj.edu.pl

Do 15 kwietnia 2019 r. przyjmowanie są zgłoszenia prac naukowych w konkursie o Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce”

„Filozofia w Praktyce” po raz drugi przyzna Nagrodę Naukową dla autora pracy z zakresu filozofii praktycznej. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe w języku polskim lub angielskim autorstwa pracownika naukowego lub doktoranta afiliowanego w polskiej jednostce naukowej opublikowane w czasopiśmie lub w książce w roku kalendarzowym 2017 lub 2018, można też zgłaszać całe książki.

Zgłaszane prace powinny dotyczyć filozofii praktycznej, czyli np. filozoficznych lub etycznych problemów związanych z prawem, medycyną, ekonomią, badaniami naukowymi. Prace mogą wiązać się z następującymi przykładowymi tematami: opieka medyczna, zdrowie publiczne, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, badania na ludziach, nowe odkrycia w naukach biologicznych i medycznych, ochrona środowiska naturalnego, prywatność, bezpieczeństwo, tworzenie regulacji prawnych, konflikty zbrojne. W szczególności zależy nam na pracach, które wnoszą twórczy wkład we współczesne dyskusje z zakresu filozofii praktycznej i zostały opublikowane przez wiodące krajowe lub międzynarodowe czasopisma lub wydawnictwa.

* Kryteria oceny: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej.

* Przy ustalaniu daty wydania liczy się data tomu/numeru/rocznika czasopisma lub data podana na stronie tytułowej książki, można też przesyłać prace, które w latach 2017 lub 2018 ukazały się w internecie z przypisanym numerem DOI (np. w trybie Early View lub Online First).

* W pracy powinna być podana afiliacja w polskiej instytucji naukowej (w przypadku prac wieloautorskich wymóg ten dotyczy co najmniej autora korespondencyjnego).

* Nagrodę przyznają: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) – wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym (PTB).

* W skład jury wchodzą kierownicy INCET oraz PTB. Jury może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych i nie musi uzasadniać swojego wyboru.

* Wysokość Nagrody Naukowej FwP w roku 2019 wynosi 5 000 zł brutto (w razie przyznania Nagrody dla pracy, która ma więcej niż jednego autora, Nagroda zostanie podzielona zgodnie z wkładem pracy w dany tekst wedle deklaracji autorów).

* Termin zgłaszania prac: 15 kwietnia 2019 roku. Można zgłaszać prace własne lub prace innych autorów.

* Ogłoszenie wyników: maj 2019 r.

* Laureat Nagrody będzie poproszony o przedstawienie swojej pracy w skróconej popularnonaukowej wersji, która zostanie opublikowana na łamach czasopisma „Filozofia w Praktyce”, a także o wygłoszenie wykładu przedstawiającego jej główne tezy w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w Krakowie w czerwcu 2019 r. (koszt dojazdu i zakwaterowania pokryje INCET).

* W roku 2019 Nagroda jest finansowana przez Instytut Filozofii UJ oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.

* Zgłoszenia, oraz ewentualne pytania, proszę przesyłać na adres: fwp@uj.edu.pl. Rekomendowaną pracę proszę przesłać w załączniku, a jeśli to nie jest możliwe, to pocztą tradycyjną na adres INCET.

 

W pierwszej edycji konkursu w roku 2017 Nagrodę Naukową "Filozofii w Praktyce" (I edycja) przyznano dr Joannie K. Malinowskiej (UAM) za artykuł pt. Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect, opublikowany w czasopiśmie "Synthese" 193/12 (2016): 3865-87. Popularnonaukową wersję tego tekstu opublikowała "Filozofia w Praktyce" pod tytułem: Ponad kategorią rasy: rozpoznawanie przedstawicieli grup etnicznych a efekt jednorodności nieznanego.