Skip to main content
Skip banner

Research Projects

Kierownik projektu

Tytuł Okres realizacji Źródła finansowania
    Od Do  
dr hab. Błażej Skrzypulec Ontologia unifikacji multisensorycznej 9.03.2023 6.04.2028 NCN, Sonata BIS 12
dr hab. Tomasz Kowalski, prof. UJ Równoważność w logikach podstrukturalnych 23.02.2023 22.02.2026 NCN, OPUS 23
prof. dr hab. Tomasz Placek Stan kwantowy: informacja, wolny wybór, losowość 10.01.2023 9.01.2026 NCN, OPUS 23
dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ Intuicyjna współpraca z robotami domowymi w typowych sytuacjach (iChores) 2.01.2023 1.01.2026 NCN, OPUS LAP21
dr hab. Jakub Petri Communities and Artistic Participation in Hybrid Environment (CAPHE) 1.01.2023 31.12.2026 Komisja Europejska, Horizon, MSCA
dr Paweł Zięba The Purely Relational Theory of Perception 3.10.2022 2.10.2025 NCN, Sonata 17
Jan Waligórski Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w terapii zaburzeń seksualnych – przegląd systematyczny 9.2022 6.2023 MEiN, Najlepsi z najlepszych! 4.0
dr Dominik Jarczewski Powrót mądrości teoretycznej. Autorytet epistemiczny w świecie postprawdy 1.09.2022 31.08.2025 NCN, Sonata 17
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz Normatywne aspekty badań i zastosowań innowacyjnych terapii 20.07.2022 19.07.2024 MEiN, Nauka dla społeczeństwa
dr Michał Bizoń Nowoczesność Platona: Wykłady z Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie 2017-2020 1.07.2022 30.06.2023 MEiN, Doskonała nauka – wsparcie monografii naukowych
mgr Hanna Kucwaj Asocjacje semantyczne w myśleniu kreatywnym w zdrowym i zaburzonym umyśle 17.01.2022 16.01.2025

NCN, Preludium 20

dr Artur Gunia Bezpieczeństwo jako szósty zmysł - technologie wzmocnienia percepcyjnego, WYMIANA BILATERALNA NIEMCY 1.2022 12.2023 NAWA
dr inż. Bipin Indurkhya Rola wyjaśniania w tworzeniu zaufania w interakcji człowiek-robot, WYMIANA BILATERALNA AUSTRIA 1.2022 12.2023 NAWA
dr Krzysztof Posłajko Instytucje jako podmioty przekonań 12.2021 12.2025 Opus 21
dr hab. Tomasz Kowalski, prof. UJ [koordynator w Polsce] Modalities in Substructural Logics: Theory, Methods and Applications 2.2021 8.2025

Komisja Europejska, Horizon, MSCA

dr Javier Suarez Diaz Modelowanie sieciowe systemów wielogatunkowych. Implikacje ontologiczne i epistemologiczne 2020 2023 NCN, Opus 18
Dr hab. Magdalena Senderecka Wielowymiarowość niezdecydowania i jego wpływ na kontrolę poznawczą: Podejście neurofizjologiczne 07.2021 05.2026 NCN, SONATA BIS 10
dr hab. Leszek Wroński, prof. UJ Nietrafność epistemiczna a podstawowe problemy epistemologii formalnej 2020 2023

Sonata BIS 9

dr Jadwiga Guerrero van der Meijden Godność człowieka w pismach Ojców i Doktorów Kościoła 2019 2022 NCN, Sonatina 3
dr Paweł Zięba Rola nieświadomego widzenia w działaniu i nabywaniu wiedzy 2019 2022 NCN, Sonatina 3
dr Jacek Wawer Czas, prawda i modalność 06.2021 06.2024 NCN, Sonata 16
dr Piotr Nowak Koncepcje śmierci 06.2021 06.2024 NCN, Sonata 16
mgr Kamila Grabowska-Derlatka Tokyo after midnight 16.11.2020 15.08.2024 MEiN, Diamentowy Grant IX
dr Błażej Skrzypulec Strukturalne aspekty doznań cielesnych 02.2019 03.2023 NCN, Sonata 14
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski Cyfrowe archiwum Romana Ingardena. Spuścizna epistolarna Romana Ingardena jako świadectwo rozwoju polskiej filozofii i jej związków ze światową humanistyką w XX wieku 01.2019 01.2021 DIALOG 2018
Dr Tomasz Żuradzki Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions  2019 2024 ERC Starting Grant
Dr Anna Tomaszewska Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia 2019 2022

NCN,

Opus 16

Mgr Agnieszka Proszewska Comparative analysis of structural representation methods. Case study: Ontic Structural Realism 2019 2022 NCN, Preludium 15
Mgr Karol Kleczka Grunt to prawda. Uprawdziwianie jako ugruntowanie wartości prawdy w metafizyce 07.2018 08.2021 PRELUDIUM 14
Dr hab. Adam Chuderski Neuro-logic: Oscillatory mechanisms of reasoning ability. 01.2016 12.2018 FNP, MISTRZ
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena. Nieznana korespondencja i prace naukowe wybitnego polskiego humanisty. 12.2016 12.2018 MNiSzW, DIALOG
mgr Stanisław Ruczaj Grace and Nature. A theological account of the origins of Christian religious beliefs in the light of the Cognitive Science of Religion. 11.2020 11.022 UNIVERSITY OF OXFORD
Adriana Mickiewicz Filozofia moralności Johna D. Caputo 11.2020 11.2024 DIAMENTOWY GRANT IX
Błażej Mzyk Uprawdziwianie. Czy fakty są jeszcze potrzebne? 11.2020 11.2024 DIAMENTOWY GRANT IX
Przemysław Zawadzki Ja (Self) w kontekście systemów głębokiej stymiulacji mózgu (DBS). Kwestie identyczności osobowej, autentyczności, autonomii i odpowiedzialności. 09.2017 09.2021 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT VI
Paulina Gurgul Filozoficzne ujęcia wyobraźni poetyckiej. Wokół myśli Gastona Bachelarda. 12.2016 12.2020 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT V
Patrycja Kałamała Czy dwujęzyczność wspiera kontrolę poznawczą? - eksploracja wskaźników behawioralnych i korelatów neuronalnych. 09.2014 06.2017 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT III
Alicja Rybkowska Filozoficzne korzenie Wielkiej Awangardy. 09.2014 09.2018 MNiSzW,  DIAMENTOWY GRANT III
Alicja Kowalczewska Margery Kempe. Mistycyzm a problem podmiotowości i seksualności kobiet w średniowieczu. 09.2015 09.2019 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT
Dr Tomasz Żuradzki "Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma "Diametros". 08.2016 08.2021 MNiSzW, NPRH 4
Dr Tomasz Żuradzki Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej. 04.2016 04.2018 MNiSzW, NPRH 4
Mgr Karol Wilczyński Pojęcie filozofii w dziełach wczesnych myślicieli arabskich. 10.2017 10.2019 NCN, Etiuda
Mgr Juliusz Doboszewski Is general relativity deterministic? Some case studies. 10.2017 10.2019 NCN, Etiuda
Prof. dr hab. Tomasz Placek Czasoporzestrzenne historie - teoria i zastosowania. 03.2017 03.2020 NCN, HARMONIA 8
Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej. 08.2013 08.2018 NCN, MAESTRO 4
Dr Sonia Kamińska Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos. 9.2016 02.2020 NCN, SONATA 10
Dr Michał Klincewicz Multimodalne aspekty postrzegania czasu. 02.2016 02.2020 NCN, SONATA 9
Dr Leszek Wroński Nietrafność epistemiczna a stopnie przekonań. 02.2016 08.2018 NCN, SONATA 9
Dr Anna Tomaszewska Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia współczesny sekularyzm. 07.2015 03.2018 NCN, SONATA 8
Dr Krzysztof Posłajko Formy antyrealizmu mentalnego. 07.2015 07.2019 NCN, SONATA 8
Dr hab. Adam Chuderski Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną: identyfikacja, eksploracja, stymulacja. 05.2018 05.2023 NCN, SONATA BIS
Prof. dr hab. Wlodzimierz Galewicz Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu – nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate 2020 2022 NPRH 8
Dr hab. Adam Chuderski Dynamika neuronalna leżąca u podłoża rozumowania relacyjnego 12.2019 01.2023 OPUS17
Mgr Adrian Stencel Filozoficzna Analiza Współmierności Dostosowania. Case Study: Ewolucja Indywidualności 07.2018 08.2020 OPUS 14
Dr hab. Jan Hauska Własności dyspozycyjne, przyspieszenie i siły fizyczne 02.2018 02.2021 OPUS 13
Prof. dr hab.Tomasz Placek Realne możliwości: czym są i jak są reprezentowane w fizyce? 09.2017 08.2021 NCN, OPUS 12
Dr hab. Jerzy Gołosz Prezentyzm i pojęcie istnienia. 01.2017 01.2020 NCN, OPUS 11
Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek Polisemiczna teoria nazw własnych. 09.2016 08.2021 NCN, OPUS 10
Dr Magdalena Senderecka Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem. 06.2016 06.2021 NCN, OPUS 10
Dr Tomasz Żuradzki Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności. 02.2016 01.2019 NCN, OPUS 9
Dr hab. Adam Chuderski Mechanizmy wzrokowej pamięci roboczej. 02.2016 02.2019 NCN, OPUS 9
Dr hab. Jan Kiełbasa Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku. 02.2015 02.2018 NCN, OPUS 7
Mgr Joanna Luc Ontologiczny i metodologiczny status symetrii w fizyce 03.2018 03.2021 NCN, PRELUDIUM 13
Mgr Karol Lenart Porównawcza analiza esencjalizmu i haecceityzmu w świetle ich ontologicznych oraz modalnych zobowiązań 02.2018 02.2020 NCN, PRELUDIUM 13
Dr Natalia Anna Michna Pojęcie kobiecego doświadczenia a problem estetyki feministycznej. 03.2017 03.2020 NCN, PRELUDIUM 11
Mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka. 02.2017 02.2019 NCN, PRELUDIUM 11
Mgr Stanisław Ruczaj Czym jest wiara? O warunkach koniecznych i wystarczających dla powstania przekonań religijnych. 03.2016 03.2018 NCN, PRELUDIUM 9
mgr Marek Gurba Przesłanki z zakresu etyki w rozstrzyganiu metafizycznego problemu identyczności osób w czasie. Badania metafilozoficzne 05.2020 06.2023 PRELUDIUM 18
Mgr Aleksander Kopka Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy. 04.2015 04.2018 NCN, PRELUDIUM 7
Dr Tomasz Żuradzki Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania. 09.2017 03.2018

NCN, Uwertura 1

Dr hab. Steffen Huber Polonica philosophica. Filozofia Rzeczypospolitej XVI-XVII w. i historiografia filozofii w Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie 02.2018 02.2023 NPRH 5

 

Projekty zrealizowane.