Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Polecane strony

Wydział Filozoficzny

Instytut Filozofii, Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii, Instytut Religioznawstwa, Instytut Socjologii, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych...

Read More o

INCET - Interdyscyplinarne Centrum Etyki

INCET prowadzi badania z zakresu filozofii i etyki, w szczególności dotyczące klasycznych problemów bioetycznych oraz tych wynikających z najnowszych postępów oraz wyzwań naukowych, technologicznych, czy społecznych.

Read More o

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych.

Read More o

Polskie Towarzystwo Filozoficzne - oddział w Krakowie
Read More o

Polskie Towarzystwo Estetyczne

Celem Towarzystwa jest m.in. Prowadzenie i wspieranie badań w zakresie estetyki i wiedzy o sztuce. Prowadzenie działań w zakresie rozwijania edukacji i kultury estetycznej. Rozwijanie współpracy narodowej w zakresie estetyki i sztuki. Wspieranie wszelkich form działalności artystycznej.

Read More o

Polskie Towarzystwo Bioetyczne

Podstawowym celem Towarzystwa jest wielotorowe działanie na rzecz integracji środowiska bioetycznego w Polsce, lepszego rozumienia i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów etycznych, jakie powstają w wyniku rozwoju nauk biomedycznych, a także innych problemów filozofii medycyny i filozofii biologii.

Read More o

PTLiFN | Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki

Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny z uwagi na wielość źródeł współczesnej logiki. Jego członkami są przede wszystkim filozofowie, matematycy i informatycy, ale jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych logiką w szerokim sensie, tj. obejmującą semiotykę, logikę formalną i metodologię nauk.

Read More o

Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena

Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena to instytucja badawcza istniejąca od 2005 roku w UJ. Głównym celem Centrum jest prowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych i promocyjnych polskiego filozofa Romana Witolda Ingardena.

Read More o