Skip to main content
Skip banner

Studia doktoranckie

Charakterystyka

Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: filozofia

Ogólna (krótka) charakterystyka studiów:

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym pomyślane są jako trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Podstawowym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie przyszłych pracowników instytucji akademickich pełniących podwójną rolę badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym. Istota koncepcji studiów polega na połączeniu systemu tutorialnego z elementami systemu studiów podyplomowych.

Regulacje ustawowe i ogólnouczelniane

Link do strony Centrum Wsparcia Dydaktyki

Regulacje wydziałowe

Link do strony Wydziału Filozoficznego

Regulacje Instytutowe

 • I rok
  - seminarium tematyczne - 60 godz.
  - wykład monograficzny - 60 godz.
 • II rok
  - Wykład monograficzny - 60 godz.
  - Seminarium tematyczne - 60 godz.
  - lektorat z języka nowożytnego - 60 godz.
 • III rok
  - Wykład monograficzny - 60 godz.
  - Seminarium tematyczne - 60 godz.
 • IV rok
  - Seminarium tematyczne - 60 godz.

 

Najpóźniej do końca III roku musi zostać zaliczone seminarium/ konwersatorium (w ilości 60 godz.) z przedmiotu, który stanie się podstawą egzaminu z dyscypliny pokrewnej.
Doktorant może skorzystać z oferty Wydziału Filozoficznego lub (w porozumieniu z opiekunem naukowym) dokonać wyboru innego seminarium/ konwersatorium.

Oferta zajęć wydziałowych (w tym proponowanych kursów przygotowujących do egzaminu z dyscypliny dodatkowej) znajduje się na stronie Wydziału Filozoficznego.

Zaliczenie 60 godz. lektoratu z języka obcego odbywa się w formie zaliczenia na ocenę i jest realizowane w Jagiellońskim Centrum Językowym (na II lub III roku dla osób które rozpoczęły studia w roku 2011/2012 lub wcześniej; na II roku dla doktorantów wpisanych na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 lub później). Zapisy na lektoraty dla doktorantów prowadzone będą osobiście lub przez stronę internetową USOSweb. W ramach lektoratu istnieje możliwość uczestniczenia w tzw. modułowych kursach specjalistycznych. Doktorant, który skorzysta z tej oferty, uzyskuje zaliczenia na zasadach ogólnych.

Doktoranci posiadający certyfikaty (bądź inne dokumenty) potwierdzające znajomość języka obcego na określonym poziomie mogą uzyskać zaliczenie bez konieczności uczestniczenia w lektoracie. Zaliczenia w takim przypadku może dokonać tylko lektor Jagiellońskiego Centrum Językowego.

Egzamin z języka obcego w przewodzie doktorskim (poziom C1) winien być poprzedzony obowiązkowymi konsultacjami (bezpłatnymi), które ustala lektor na co najmniej pół roku przed planowanym egzaminem. Doktorant zostanie dopuszczony do egzaminu doktorskiego tylko w sytuacji, gdy uzyskał wpis w indeksie potwierdzający odbycie konsultacji.

W Instytucie Filozofii jest obowiązek zaliczenia języka klasycznego (poza językiem nowożytnym) w minimalnym wymiarze 60 godz. Obowiązek ten należy zrealizować na dowolnym roku studiów.

 

Informacja nt rozliczenia rocznego i stypendiów znajdą Państwo na stronie Wydziału Filozoficznego.

 • w Radzie Naukowej Instytutu Filozofii: mgr Radosław Stupak

Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ: http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/dn
Towarzystwo Doktorantów : http://www.doktoranci.uj.edu.pl/start
Strona Doktorantów UJ: http://www.uj.edu.pl/doktoranci
Krajowa Reprezentacja Doktorantów: http://krd.org.pl/
Program MOST dla doktorantów: https://studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/mobilnosc/program-most
Ubezpieczenie zdrowotne: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/studia/ubezpieczenie
Inspektorat BHP UJ: http://www.ibhp.uj.edu.pl/

Informacje na temat elektronicznej bazy rozpraw doktorskich można znaleźć w Zarządzeniu nr 45 z 12 czerwca 2006

Jednostka prowadząca studia:

Wydział Filozoficzny UJ

Adres Dziekanatu:

Ul. Gołębia 24, p. 24, 31-007 Kraków
Tel. 12 663 14 77
e-mail: filozof@uj.edu.pl
 

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym:
dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ

Dyżur dla doktorantów (Dziekanat WF)

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ ds. kształcenia doktorantów w Instytucie Filozofii:
Prof. dr hab. Marcin Karas
e-mail: karas@iphils.uj.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii:
Mgr Jolanta Stankiewicz
e-mail: jolanta.stankiewicz@uj.edu.pl
godziny przyjęć (pokój 38):
pon. – nieczynne
wt.-pt: 11:00-14:00

mgr Anna Czepiel
mgr Justyna Golonka
mgr Marek Gurba
mgr Anna Kopeć-Kaczor
dr    Andrzej Krawiec
mgr Adrianna Smurzyńska
mgr Tomasz Stanowski
mgr Radosław Stupak
mgr Dorota Ucińska
mgr Adam Woźniak
mgr Joanna Ruczaj
mgr Wojciech Zalewski
mgr Przemysław Zawadzki