Pomiń baner
Ewa Agnieszka Pichola
mgr
tytuł doktoratu Ideas of Christian Modernism in Dietrich von Hildebrand’s Philosophy
data otwarcia
przewodu
19.05.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
03.11.2015
promotor prof. dr hab. Marcin Karas