Pomiń baner

Harmonogram

25 października 2013: ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), „Idea Oświecenia chrześcijańskiego"
 
15 listopada 2013: prof. dr hab. Barbara Markiewicz (Uniwersytet Warszawski), „O życzliwości jako postulacie metodologicznym, czyli o softwarowej wersji radykalizmu Oświecenia"
 
27 listopada 2013: dr Beth Lord (University of Aberdeen), „O pojęciu równości w Traktacie teologiczno-politycznym Spinozy" (w jęyku angielskim)
 
18 grudnia 2013: dr Anna Tomaszewska (Uniwersytet Jagielloński), „Bóg Spinozy w przedkrytycznej filozofii Kanta"
 
5 marca 2014: prof. Bert van Roermund (Tilburg University), „Rousseau i lud. Czym demokracja nie jest" (w języku angielskim)
 
14 marca 2014: prof. dr hab. Sabina Kruszyńska (Uniwersytet Gdański), „Filozoficzne wyznania niewiary: francuskie Oświecenie a ponowoczesność"
 
28 marca 2014: prof. Władimir Warawa (Państwowy Uniwersytet w Woroneżu), "Dmitrij Wieniewitinow: narodziny filozofii z ducha Oświecenia" (w języku angielskim)
 
1 kwietnia 2014: dr Jens Timmermann (University of St Andrews), „Sumienie, kara i irracjonalne działanie w filozofii Kanta" (w języku angielskim)
 
10 kwietnia 2014: prof. Steven Nadler (University of Wisconsin-Madison), „Co jesteśmy winni innym? Etyka w Etyce Spinozy" (w języku angielskim)
 
14 maja 2014: prof. Margaret Jacob (University of California, Los Angeles), „Jak radykalne było Oświecenie? Co oznacza 'radykalne'?" (w języku angielskim)
 
15 maja 2014: prof. Margaret Jacob (University of California, Los Angeles), warsztaty wokół książki "The First Knowledge Economy" (w języku angielskim)
 
13 czerwca 2014: prof. Jonathan Israel (Princeton University), „Radykalne Oświecenie a europejskie rewolucje końca osiemnastego wieku" (w języku angielskim)