Pomiń baner
Lech Majchrowski
mgr
tytuł doktoratu Determinizm a wolność i twórczość w filozofii Fryderyka Nietzschego
data otwarcia
przewodu
22.09.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2012
promotor dr hab. Piotr Bartula