Przejdź do głównej treści

Projekty badawcze

Kierownik projektu

Tytuł Okres realizacji Źródła finansowania
    Od Do  
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski Cyfrowe archiwum Romana Ingardena. Spuścizna epistolarna Romana Ingardena jako świadectwo rozwoju polskiej filozofii i jej związków ze światową humanistyką w XX wieku 01.2019 01.2021 DIALOG 2018
Dr Tomasz Żuradzki Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions  2019 2024 ERC Starting Grant
Dr Anna Tomaszewska Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia 2019 2022

NCN,

Opus 16

Mgr Agnieszka Proszewska Comparative analysis of structural representation methods. Case study: Ontic Structural Realism 2019 2021 NCN, Preludium 15
Mgr Karol Kleczka Grunt to prawda. Uprawdziwianie jako ugruntowanie wartości prawdy w metafizyce 07.2018 08.2020 PRELUDIUM 14
Dr hab. Adam Chuderski Neuro-logic: Oscillatory mechanisms of reasoning ability. 01.2016 12.2018 FNP, MISTRZ
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena. Nieznana korespondencja i prace naukowe wybitnego polskiego humanisty. 12.2016 12.2018 MNiSzW, DIALOG
Przemysław Zawadzki Ja (Self) w kontekście systemów głębokiej stymiulacji mózgu (DBS). Kwestie identyczności osobowej, autentyczności, autonomii i odpowiedzialności. 09.2017 09.2021 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT VI
Paulina Gurgul Filozoficzne ujęcia wyobraźni poetyckiej. Wokół myśli Gastona Bachelarda. 12.2016 12.2020 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT V
Patrycja Kałamała Czy dwujęzyczność wspiera kontrolę poznawczą? - eksploracja wskaźników behawioralnych i korelatów neuronalnych. 09.2014 06.2017 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT III
Alicja Rybkowska Filozoficzne korzenie Wielkiej Awangardy. 09.2014 09.2018 MNiSzW,  DIAMENTOWY GRANT III
Alicja Kowalczewska Margery Kempe. Mistycyzm a problem podmiotowości i seksualności kobiet w średniowieczu. 09.2015 09.2019 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT
Dr Tomasz Żuradzki "Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma "Diametros". 08.2016 08.2021 MNiSzW, NPRH 4
Dr Tomasz Żuradzki Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej. 04.2016 04.2018 MNiSzW, NPRH 4
Mgr Karol Wilczyński Pojęcie filozofii w dziełach wczesnych myślicieli arabskich. 10.2017 10.2019 NCN, Etiuda
Mgr Juliusz Doboszewski Is general relativity deterministic? Some case studies. 10.2017 10.2019 NCN, Etiuda
Prof. dr hab. Tomasz Placek Czasoporzestrzenne historie - teoria i zastosowania. 03.2017 03.2019 NCN, HARMONIA 8
Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej. 08.2013 08.2018 NCN, MAESTRO 4
Dr Katarzyna Eliasz Miejsce wolności politycznej w hierarchii wartości politycznych. 10.2017 10.2019 NCN, Sonata 12
Dr Sonia Kamińska Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos. 9.2016 02.2020 NCN, SONATA 10
Dr Michał Klincewicz Multimodalne aspekty postrzegania czasu. 02.2016 02.2020 NCN, SONATA 9
Dr Leszek Wroński Nietrafność epistemiczna a stopnie przekonań. 02.2016 08.2018 NCN, SONATA 9
Dr Anna Tomaszewska Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia współczesny sekularyzm. 07.2015 03.2018 NCN, SONATA 8
Dr Krzysztof Posłajko Formy antyrealizmu mentalnego. 07.2015 07.2018 NCN, SONATA 8
Dr hab. Adam Chuderski Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną: identyfikacja, eksploracja, stymulacja. 05.2018 05.2023 NCN, SONATA BIS
Mgr Adrian Stencel Filozoficzna Analiza Współmierności Dostosowania. Case Study: Ewolucja Indywidualności 07.2018 08.2020 OPUS 14
Dr hab. Jan Hauska Własności dyspozycyjne, przyspieszenie i siły fizyczne 02.2018 02.2021 OPUS 13
Prof. dr hab.Tomasz Placek Realne możliwości: czym są i jak są reprezentowane w fizyce? 09.2017 08.2020 NCN, OPUS 12
Dr hab. Jerzy Gołosz Prezentyzm i pojęcie istnienia. 01.2017 01.2020 NCN, OPUS 11
Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek Polisemiczna teoria nazw własnych. 09.2016 08.2019 NCN, OPUS 10
Dr Magdalena Senderecka Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem. 06.2016 06.2019 NCN, OPUS 10
Dr Tomasz Żuradzki Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności. 02.2016 01.2019 NCN, OPUS 9
Dr hab. Adam Chuderski Mechanizmy wzrokowej pamięci roboczej. 02.2016 02.2019 NCN, OPUS 9
Dr hab. Jan Kiełbasa Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku. 02.2015 02.2018 NCN, OPUS 7
Mgr Joanna Luc Ontologiczny i metodologiczny status symetrii w fizyce 03.2018 03.2021 NCN, PRELUDIUM 13
Mgr Karol Lenart Porównawcza analiza esencjalizmu i haecceityzmu w świetle ich ontologicznych oraz modalnych zobowiązań 02.2018 02.2020 NCN, PRELUDIUM 13
Dr Natalia Anna Michna Pojęcie kobiecego doświadczenia a problem estetyki feministycznej. 03.2017 03.2020 NCN, PRELUDIUM 11
Mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka. 02.2017 02.2019 NCN, PRELUDIUM 11
Mgr Stanisław Ruczaj Czym jest wiara? O warunkach koniecznych i wystarczających dla powstania przekonań religijnych. 03.2016 03.2018 NCN, PRELUDIUM 9
Mgr Aleksander Kopka Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy. 04.2015 04.2018 NCN, PRELUDIUM 7
Dr Tomasz Żuradzki Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania. 09.2017 03.2018

NCN, Uwertura 1

Dr hab. Steffen Huber Polonica philosophica. Filozofia Rzeczypospolitej XVI-XVII w. i historiografia filozofii w Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie 02.2018 02.2023 NPRH 5

 

Projekty zrealizowane.