Przejdź do głównej treści

Projekty badawcze

Kierownik projektu

Tytuł Okres realizacji Źródła finansowania
    Od Do  
Dr hab. Leszek Wroński, prof. UJ Nietrafność epistemiczna a podstawowe problemy epistemologii formalnej 2020 2023

Sonata_BIS9

dr Jadwiga Guerrero van der Meijden Godność człowieka w pismach Ojców i Doktorów Kościoła 2019 2022 NCN, Sonatina 3
dr Paweł Zięba Rola nieświadomego widzenia w działaniu i nabywaniu wiedzy 2019 2022 NCN, Sonatina 3
dr Błażej Skrzypulec Strukturalne aspekty doznań cielesnych 2019 2022 NCN, Sonata 14
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski Cyfrowe archiwum Romana Ingardena. Spuścizna epistolarna Romana Ingardena jako świadectwo rozwoju polskiej filozofii i jej związków ze światową humanistyką w XX wieku 01.2019 01.2021 DIALOG 2018
Dr Tomasz Żuradzki Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions  2019 2024 ERC Starting Grant
Dr Anna Tomaszewska Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia 2019 2022

NCN,

Opus 16

Mgr Agnieszka Proszewska Comparative analysis of structural representation methods. Case study: Ontic Structural Realism 2019 2021 NCN, Preludium 15
Mgr Karol Kleczka Grunt to prawda. Uprawdziwianie jako ugruntowanie wartości prawdy w metafizyce 07.2018 08.2020 PRELUDIUM 14
Dr hab. Adam Chuderski Neuro-logic: Oscillatory mechanisms of reasoning ability. 01.2016 12.2018 FNP, MISTRZ
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena. Nieznana korespondencja i prace naukowe wybitnego polskiego humanisty. 12.2016 12.2018 MNiSzW, DIALOG
Przemysław Zawadzki Ja (Self) w kontekście systemów głębokiej stymiulacji mózgu (DBS). Kwestie identyczności osobowej, autentyczności, autonomii i odpowiedzialności. 09.2017 09.2021 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT VI
Paulina Gurgul Filozoficzne ujęcia wyobraźni poetyckiej. Wokół myśli Gastona Bachelarda. 12.2016 12.2020 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT V
Patrycja Kałamała Czy dwujęzyczność wspiera kontrolę poznawczą? - eksploracja wskaźników behawioralnych i korelatów neuronalnych. 09.2014 06.2017 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT III
Alicja Rybkowska Filozoficzne korzenie Wielkiej Awangardy. 09.2014 09.2018 MNiSzW,  DIAMENTOWY GRANT III
Alicja Kowalczewska Margery Kempe. Mistycyzm a problem podmiotowości i seksualności kobiet w średniowieczu. 09.2015 09.2019 MNiSzW, DIAMENTOWY GRANT
Dr Tomasz Żuradzki "Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma "Diametros". 08.2016 08.2021 MNiSzW, NPRH 4
Dr Tomasz Żuradzki Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej. 04.2016 04.2018 MNiSzW, NPRH 4
Mgr Karol Wilczyński Pojęcie filozofii w dziełach wczesnych myślicieli arabskich. 10.2017 10.2019 NCN, Etiuda
Mgr Juliusz Doboszewski Is general relativity deterministic? Some case studies. 10.2017 10.2019 NCN, Etiuda
Prof. dr hab. Tomasz Placek Czasoporzestrzenne historie - teoria i zastosowania. 03.2017 03.2019 NCN, HARMONIA 8
Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej. 08.2013 08.2018 NCN, MAESTRO 4
Dr Sonia Kamińska Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos. 9.2016 02.2020 NCN, SONATA 10
Dr Michał Klincewicz Multimodalne aspekty postrzegania czasu. 02.2016 02.2020 NCN, SONATA 9
Dr Leszek Wroński Nietrafność epistemiczna a stopnie przekonań. 02.2016 08.2018 NCN, SONATA 9
Dr Anna Tomaszewska Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia współczesny sekularyzm. 07.2015 03.2018 NCN, SONATA 8
Dr Krzysztof Posłajko Formy antyrealizmu mentalnego. 07.2015 07.2018 NCN, SONATA 8
Dr hab. Adam Chuderski Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną: identyfikacja, eksploracja, stymulacja. 05.2018 05.2023 NCN, SONATA BIS
Prof. dr hab. Wlodzimierz Galewicz Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu – nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate 2020 2022 NPRH 8
Dr hab. Adam Chuderski Dynamika neuronalna leżąca u podłoża rozumowania relacyjnego 12.2019 01.2023 OPUS17
Mgr Adrian Stencel Filozoficzna Analiza Współmierności Dostosowania. Case Study: Ewolucja Indywidualności 07.2018 08.2020 OPUS 14
Dr hab. Jan Hauska Własności dyspozycyjne, przyspieszenie i siły fizyczne 02.2018 02.2021 OPUS 13
Prof. dr hab.Tomasz Placek Realne możliwości: czym są i jak są reprezentowane w fizyce? 09.2017 08.2020 NCN, OPUS 12
Dr hab. Jerzy Gołosz Prezentyzm i pojęcie istnienia. 01.2017 01.2020 NCN, OPUS 11
Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek Polisemiczna teoria nazw własnych. 09.2016 08.2019 NCN, OPUS 10
Dr Magdalena Senderecka Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem. 06.2016 06.2019 NCN, OPUS 10
Dr Tomasz Żuradzki Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności. 02.2016 01.2019 NCN, OPUS 9
Dr hab. Adam Chuderski Mechanizmy wzrokowej pamięci roboczej. 02.2016 02.2019 NCN, OPUS 9
Dr hab. Jan Kiełbasa Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku. 02.2015 02.2018 NCN, OPUS 7
Mgr Joanna Luc Ontologiczny i metodologiczny status symetrii w fizyce 03.2018 03.2021 NCN, PRELUDIUM 13
Mgr Karol Lenart Porównawcza analiza esencjalizmu i haecceityzmu w świetle ich ontologicznych oraz modalnych zobowiązań 02.2018 02.2020 NCN, PRELUDIUM 13
Dr Natalia Anna Michna Pojęcie kobiecego doświadczenia a problem estetyki feministycznej. 03.2017 03.2020 NCN, PRELUDIUM 11
Mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka. 02.2017 02.2019 NCN, PRELUDIUM 11
Mgr Stanisław Ruczaj Czym jest wiara? O warunkach koniecznych i wystarczających dla powstania przekonań religijnych. 03.2016 03.2018 NCN, PRELUDIUM 9
mgr Marek Gurba Przesłanki z zakresu etyki w rozstrzyganiu metafizycznego problemu identyczności osób w czasie. Badania metafilozoficzne 05.2020 06.2023 PRELUDIUM 18
Mgr Aleksander Kopka Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy. 04.2015 04.2018 NCN, PRELUDIUM 7
Dr Tomasz Żuradzki Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania. 09.2017 03.2018

NCN, Uwertura 1

Dr hab. Steffen Huber Polonica philosophica. Filozofia Rzeczypospolitej XVI-XVII w. i historiografia filozofii w Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie 02.2018 02.2023 NPRH 5

 

Projekty zrealizowane.