Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zespół im. Izydory Dąmbskiej

Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny im. Izydory Dąmbskiej

Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny im. Izydory Dąmbskiej przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wywodzi się z seminarium filozoficznego, które prof. Dąmbska prowadziła w ramach PAN od 1964 do 1974 r. W 1976 r. seminarium to zostało przekształcone w Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny, który pracował pod kierunkiem prof. Dąmbskiej do 1983 r. Po jej śmierci (18 czerwca 1983 r.) zespół – jako Zespół im. Izydory Dąmbskiej - kierowany był najpierw przez prof. Jerzego Perzanowskiego (1983-1992), potem przez prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Adama Groblera i prof. UJ Jerzego Szymurę (1994-1998), a następnie przez samego prof. Groblera (1998-2001) oraz samego dra hab. Szymurę (2002-2007). W roku 2008 przewodniczącym Zespołu został ponownie prof. Jerzy Perzanowski. Po jego śmierci (17 maja 2009 r.) Zespół przerwał działalność. Wznowił ją w 2011 pod przewodnictwem Jerzego Szymury, który 27 października 2014 roku przekazał kierowanie  Zespołem dr hab. Katarzynie Kijani-Placek jako przewodniczącej  oraz drowi Krzysztofowi Posłajce jako wiceprzewodniczącemu. 
 
Zespół im. I. Dąmbskiej liczy ponad 20 członków. W zakresie jego zainteresowań znajduje się problematyka ontologiczna i epistemologiczna uprawiana w sposób analityczny. 
 
Zebrania Zespołu odbywają się od czterdziestu lat w wybrane poniedziałki od godz. 18.00 do 20.00 w sali 28 im. Izydory Dąmbskiej lub w sali 25 im. Romana Ingardena Instytutu Filozofii UJ. 
 
Adres dla korespondencji: Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny im. Izydory Dąmbskiej przy PTF, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.

Nadchodzący wykład

223. Tomasz Placek, Nobel 2022 za eksperymentalne wyniki w fizyce — dlaczego są one filozoficznie ważne? - 14 XI 2022

Wykłady najnowsze

222. Leopold Hess, Jawne kłamstwa jako skażone asercje - 27 I 2020

Referaty wygłoszone w latach 1995-2019

 
 
 
1995
131. Jerzy Perzanowski, Racje i przyczyny - 6 III 1995
132. Adam Grobler, Trzeci świat a chytrość rozumu  - 3 IV 1995
133. Alfred Gawroński, O imionach własnych  - 8 V 1995
134. Jan Czerniawski, Dziecięca choroba konwencjonalizmu w filozofii nauki - 29 V 1995
135. Eugeniusz Szumakowicz, O różnych stylach uprawiania filozofii matematyki - 6 XI 1995
136. Jerzy Perzanowski, Mroczny Platon   - 18 XII 1995
 
1996
137. Andrzej Półtawski, Wartości moralne a metafizyka i ontologie   - 15 I 1996
138. [dwugłos:] Jan Czerniawski, Jakiego reizmu Polacy potrzebują?; Jan Kajetan Młynarski,   Dlaczego reizm nie wystarcza?   - 4 III 1996
139. Jan Woleński, Logika i determinizm   - 15 IV 1996
140. Jan Kajetan Młynarski, Zagadnienie pewności poznania naukowego   - 29 IV 1996
141. Tomasz Placek, Myśl jako wytwór   - 21 X 1996
142. Alfred Gawroński, Metatekstowa teoria prawdy   - 18 XI 1996
143. Jan Czerniawski, Wolna ontologia    - 16 XII 1996
 
1997
144. Adam Grobler, Istnienie a luki prawdziwościowe   - 27 I 1997
145. Tadeusz Czarnecki, Wittgenstein o kategorii zdania gramatycznego   - 24 III 1997
146. Andrzej Zabłudowski, Davidson o zdarzeniach mentalnych    - 26 V 1997
147. Jerzy Perzanowski, Semantyka kombinacyjna   - 2 VI 1997
148. Władysław Stróżewski, Co to jest istnienie?    - 20 X 1997
149. Jan Kajetan Młynarski, Krytyka metafizyki apofatycznej    - 17 XI 1997
 
1998
150. Jan Czerniawski, O impotencji filozofii analitycznej    - 16 III 1998
151. Bogdan Ogrodnik, Między ontologią a metafizyką   - 30 III 1998
152. Piotr Wrześniewski, O możliwości postępu w filozofii    - 27 IV 1998
153. Jay F. Rosenberg, (Uniwersytet North Carolina, USA), Spontaneity Unchained: An Essay in Darwinian Epistemology  - 25 V 1998
154. Ryszard Wójcicki, Filozofia czy teoria wiedzy?   - 19 X 1998
155. Jerzy Perzanowski, Medytacje pokartezjańskie. Wglądy i problemy    - 30 XI 1998
 
156 – 159 [Informacje o referatach wygłoszonych w latach 1999-2001 są w posiadaniu prof. A. Groblera]
 
2002
160. Tadeusz Czarnecki, Wittgenstein o argumencie z niemożności odróżnienia jawy od snu   - 4 III 2002
161. Marek Hetmański, Czy umysł ma naturę obliczeniową?    - 25 III 2002
162. Andrzej Półtawski, Przemysław Spryszak, O naturze doświadczenia zmysłowego    - 15 IV 2002
163. Andrzej Nowak, Fenomenologia znaku. Semiotyka na tle teorii kategorii Ch. S. Peirce'a   - 6 V 2002
164. Andrzej Nowak, Fenomenologia znaku. Część II. Od teorii kategorii do tematyk realności    - 20 V 2002
165. Wiaczesław I. Mojsiejew, (Uniwersytet w Woroneżu), Projectively modal ontology. Between worlds of St. Lesniewski and W. Soloviov    - 21 X 2002
 
2003
166. Józef Bremer, Problem subiektywności na gruncie współczesnej filozofii analitycznej   - 10 III 2003
167. Eugeniusz Wojciechowski, Problem znaczenia imion własnych    - 17 III 2003
168. Marek Święch, O odnoszeniu się słów do przedmiotów w świetle różnych interpretacji fenomenologii Husserla    - 12 V 2003
169. Sebastian Kołodziejczyk, Metafizyczne podstawy wiedzy   - 2 VI 2003
170. Andrzej Biłat, Ontologiczna interpretacja logiki   - 20 X 2003
171. Alfred Gawroński, O metodach rozwiązywania antynomii kłamcy    - 1 XI 2003
172. Zbigniew Zalewski, Pułapki redukcjonizmu w genetyce    - 8 XII 2003
 
2004
173. Jan Czerniawski, W obronie paradygmatu kartezjańskiego w teorii percepcji -  19 I 2004
174. Piotr Wasilewski, Analiza formalna pojęcia superweniencji    - 23 II 2004
175. Jerzy Perzanowski, Szkic kombinacyjnej psychoontologii dynamicznej    - 7 VI 2004
176. Jan Woleński, Supermocarstwa i prowincje w filozofii   - 22 XI 2004
 
2005
177. Tadeusz Szubka, Odmiany analizy systematycznej    - 24 I 2005
178. Justyna Miklaszewska, O najnowszych próbach wprowadzenia problematyki wartości do filozofii politycznej - 28 II 2005
179. Jan Czerniawski, O metodzie ontologii   - 9 V 2005
180. Marek Rembierz, Zagadnienia metafilozoficzne w dociekaniach Izydory Dąmbskiej   - 6 VI 2005
181. Jay F. Rosenberg, Epistemic contextualism and epistemic perspectivailism: compare and contrast    - 24 X 2005
 
2006
182. Tadeusz Czarnecki, O zasadzie domknięcia wiedzy i ignorowaniu alternatywnych możliwości    - 16 I 2006
183. Jerzy Perzanowski, Logika modalna a kłamca - 29 V 2006  
 
2007
184. Roberto Poli, Levels of Reality - 26 III 2007
185. Jerzy Perzanowski, Spór o naturę świata. Droga PL – metafizyki - 21 V 2007
186. Janusz Sytnik – Czetwertyński, Psychoontologia Boscovicha - 29 V 2007
187. Jan Czerniawski, Protofizyka. Taka jaka jest - 3 XII 2007
 
2008
188. Paweł Rojek, Konkretne uniwersalia - 3 III 2008
189. Uriah Kriegel, Three Varieties of Intentional Adverbialism - 21 IV 2008
190. Janusz Sytnik – Czetwertyński, Protofizyka Kanta - 26 V 2008
191. Arkadiusz Gut, Język a poznawcza dynamika drugiego rzędu (Analiza wyników testu 
fałszywego przekonania) - 2 VI 2008
 
192. Sympozjum w 25. rocznicę śmierci Profesor Izydory Dąmbskiej Rozum – serce – smak - 18 VI 2008, 
 
10.00 – 10.30  Władysław Stróżewski: Philosophari Necesse Est
10.30 – 11.00  Adam Węgrzecki: Bezimienność a tożsamość
11.00 – 11.30  Leopold Zgoda: Charakter i filozofia
11.30 – 11.50  Dyskusja
 
12.10 – 12.40 Justyna Miklaszewska: Prawda w polityce
12.40 – 13.10 Kazimierz Czarnota: Prawo i prawość 
13.10 – 13.40 Andrzej Kowal: O rzeczywistości
13.40 – 14.00 Dyskusja
 
15.00 – 15.30 Miłowit Kuniński: Dąmbska a Kartezjusz
15.30 – 16.00 Janusz Sytnik – Czetwertyński: Dąmbska a Kant
16.00 – 16.30 Józef Bremer: I. Dąmbska i L. Wittgenstein – o milczeniu
 
16.50 – 17.20 Jan Woleński: Czy konwencjonalizm implikuje relatywizm?
17.20 – 17.50 Jerzy Szymura: Dwa rodzaje sceptycyzmu
17.50 – 18.20 Jerzy Perzanowski: Rozum – serce – smak w myśli Dąmbskiej
18.20 – 18.40 Dyskusja 
 
2009
193. Jerzy Perzanowski, Bóg jest, albo nie jest: oto jest pytanie! - 12 I 2009
 
2011
194. Marzenna Jakubczak, O nazywaniu ‘Ja', czyli kolizja między gramatyką a metafizyką na gruncie filozofii indyjskiej - 4 IV 2011
195. Krzysztof Posłajko, Normatywność i przyczynowa nieefektywność znaczenia - 24 X 2011
196. Janusz Sytnik-Czetwertyński - Problem jedności i wielości w ontologii Jerzego Perzanowskiego - 16 V 2011
 
2012
197. Jerzy Gołosz, Na czym polega upływ czasu? - 25 VI 2012
198. Tadeusz Szubka, Czy kontekstualizm jest relatywizmem? - 5 XI 2012
 
2013
199. Janusz A. Majcherek,  Czy relatywizm jest złem? - 21 I 2013
200. Katarzyna Kijania-Placek, Pochwała okazjonalności. Analiza deskryptywnych użyć wyrażeń okazjonalnych - 11 III 2013
201. Eugeniusz Wojciechowski, O logice przymiotników - 15 IV 2013
202. Jacek Wawer, Podstawy metafizyczne tezy o dwuwartościowości zdań o przyszłości - 27 V 2013
 
2014
203. Leszek Wroński, Czy okresy warunkowe stwierdzają konieczność lub prawdopodobieństwo? - 27 X 2014
205. Grażyna Borowik i Andrzej Kowal, Konwencje w sztuce i medycynie - 15 XII 2014
 
2015
206. Adam Grobler, Hermeneutyka Poppera a problem niejednomyślności - 16 III 2015
207. Paweł Rojek, W uścisku Russella i Husserla. Podwójny argument przeciwko nominalizmowi - 1 VI 2015
208. Włodzimierz Galewicz, O metodach oceniania zdrowotnej jakości życia - 12 X 2015
209. Michał Klincewicz, Multimodalne aspekty percepcji czasu - 14 XII 2015

 

2016

210. Tadeusz Ciecierski, O zależności kontekstowej zdań przekonaniowych - 14 III 2016

211. Tadeusz Czarnecki, Spirala wiedzy-jak - 9 V 2016

212. Sonia Kamińska, Franz Kafka jako uczeń Franza Brentana i Antona Marty’ego - 17 X 2016

213. Adam Chuderski, Problem psychofizyczny a sprzężenia wolnych i szybkich oscylacji w mózgu - 12 XII 2016

2017

214. Tomasz Żuradzki, Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych - 20 III 2017

215. Paweł Grabarczyk, Doświadczenia w piaskownicy – reprezentacje jako wewnętrzne modele świata - 12 VI 2017

216. Tomasz Bigaj, Identyczność i nieodróżnialność w logice i filozofii nauki - 16 X 2017

217. Jerzy Gołosz, Asymetria czasu - 11 XII 2017

 

2018

218. Piotr Nowak, Definicja śmierci a pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia - 26 III 2018

219. Anna Drożdżowicz, Intuicje językowe dotyczące znaczenia i ich rola w filozofii języka i pragmatyce - 4 VI 2018

220. Jan Czerniawski, Splątanie kwantowe - perfidne kłamstwo natury? - 10 XII 2018

 

2019

221. Arkadiusz Chrudzimski, Emocje i wartości z Brentanowskiego punktu widzenia - 14 X 2019