Przejdź do głównej treści
20190321

Kalendarium wydarzeń INCET - semestr letni 2019

Data: 21.03.2019 - 22.06.2019
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ

Oto kalendarium wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w semestrze letnim 2019. Jeśli nie podano inaczej, to spotkania odbywają się w czwartki w godz. 17.30-19.00 w Instytucie Filozofii na ul. Grodzkiej 52, w sali im. Romana Ingardena (nr 25).

 

- 7 marca (Ethics Reading Group) – lektura: A. Voorhoeve et al. (2018), Similarity and the trustworthiness of distributive judgements, Economics and Philosophy (2018), 1–25, doi: https://doi.org/10.1017/S0266267118000457

- 8-9 marca – konferencja „Prawny i etyczny status wytycznych praktyki medycznej”, współorganizowane z Zakładem Badań nad Etyką Zawodową IF UJ oraz Polskim Towarzystwem Bioetycznym w ramach projektu badawczego „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej” (NCN Maestro) prof. Włodzimierza Galewicza

- 21 marca (Ethics Research Seminar) – dr hab. Marcin Waligóra (UJ CM), Is there evidence based ethics?

- 27 marca (ERS) – dr Maciej Juzaszek (Akademia Leona Koźmińskiego), Tort liability without taking responsibility (spotkanie wyjątkowo w środę – o tej samej godzinie i w tym samym miejscu, co inne)

- 4-5 kwietnia – workshop Evidence in Law and Ethics, confirmed keynote speakers: Christian Dahlman (Lund); Martin Smith (Edinburgh), organizatorzy: Adam Dyrda, Tomasz Żuradzki, współorganizowane z Katedrą Teorii Prawa i the Jagiellonian Centre for Law, Language and Philosophy

- 10 kwietnia (ERS) – dr Wojciech Ciszewski (UJ, Wydział Prawa), In search of an adequate structure of the state neutrality principle (W. Ciszewski, „Zasada neutralności światopoglądowej państwa”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019).

- 18 kwietnia – nie ma spotkania

- 25 kwietnia – TBA

- 2 maja – nie ma spotkania

- 7 maja, 10:30, III Kampus – Jacob Stegenga (Cambridge), Medical Nihilism (https://global.oup.com/academic/product/medical-nihilism-9780198747048?cc=us&lang=en&), współorganizowane z Zakładem Filozofii Nauk Przyrodniczych IF UJ

- 10 maja (ERS) – Tomasz Żuradzki (UJ), Regulating scientific research under deep uncertainty: the case of ontologically ambiguous entities

- 16 maja (ERS) – dr hab. Olga Dryla (UJ), Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny

- 22 maja – nie ma spotkania

- 30 maja – TBA

- 6 czerwca – odczyt Laureatki/-ta Nagrody Naukowej „Filozofii w Praktyce” za najlepszą pracę naukową z zakresu filozofii praktycznej opublikowaną w roku 2018

- 13 czerwca (ERS) – Jacob Stegenga (Cambridge), TBA, współorganizowane z Zakładem Filozofii Nauk Przyrodniczych IF UJ

- 21-22 czerwca – workshop „The beginning of human life: ontology and ethics”, w przygotowaniu, organizatorzy: Adrian Stencel, Tomasz Żuradzki, współorganizowane z Zakładem Filozofii Nauk Przyrodniczych IF UJ

 

1) Ethics Research Seminar (autorska prezentacja nowej pracy naukowej dotyczącej etyki lub nawiązującej do jakichś zagadnień etycznych – nowo opublikowanej lub właśnie ukończonej);
2) Ethics Reading Group (dyskusja nad nowymi pracami nawiązującymi do zagadnień etycznych, w szczególności takimi, które mogą nas zainspirować do nowych badań, także eksperymentalnych).