Pomiń baner

Repozytorium UJ

Termin: 24.02.2015 - 30.09.2016
Szanowni Państwo, 
 
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie zarządzenie Rektora dotyczące rejestracji dorobku naukowego w Repozytorium UJ.  Poniżej znajdziecie Państwo kilku słów wyjaśnienia.
 1. Stworzenie repozytorium jest związane z realizacją dyrektyw UE i zaleceń MNiSW o zapewnieniu otwartego dostępu do wiedzy 
 2. Jest także szansą na wyraźniejsze, niż do tej pory, zaznaczenie obecności UJ i jego pracowników w świecie nauki (repozytorium do 2016 roku ma być wykazywane we wszystkich ważniejszych bazach naukowych)
 3. Ma także stanowić docelowo źródło wiedzy niezbędnej do różnych raportów – ankiet dorobku, oceny okresowej, nagród, awansów, itp. Mam głęboką nadzieję, że poza tym systemem nie będzie konieczne dostarczanie żadnych dodatkowych dokumentów.

Co należy w związku z tym do obowiązku pracowników:

 1. Do repozytorium dorobek wpisuje się osobiście – nie będzie żadnej osoby wyznaczonej do tego celu. W najlepiej pojętym interesie pracowników leży wykazywanie własnego dorobku – władzom Uczelni ale, co ważniejsze społeczności naukowej 
 2. Obowiązkowe jest zarejestrowanie dorobku za trzy lata wstecz (tyle będzie nam potrzebne do kolejnej parametryzacji)  oraz oczywiście czynienie tego na bieżąco
 3. Docelowo cały dorobek powinien być zarejestrowany – to oczywiście wymaga czasu i sukcesywnej pracy. Proponuję, aby do 2005 roku dorobek zarejestrować osobiście, a starszy - przekazać w formie dopasowanej do wymogów repozytorium osobie wyznaczonej przez Dyrektora Instytutu (powinien to być pracownik biblioteki)
 4. Jako, że dorobek ten musi być weryfikowany, a w razie nieścisłości lub pomyłek uzupełniany, w każdym instytucie musi być wyznaczona osoba, która będzie odpowiadać za weryfikację, poprawki, kontakt z Biblioteką Jagiellońską oraz z pracownikami. W sposób naturalny funkcję tę powinni pełnić pracownicy biblioteki – wyznaczony pracownik dostanie stosowne uprawnienia i przejdzie szkolenie w Bibliotece Jagiellońskiej.  Uprzejmie proszę Dyrektorów o wyznaczenie takiej osoby – przekazanie mi tej informacji oraz przekazanie informacji pracownikom.
 5. Biblioteka Jagiellońska przygotowała podręcznik (na stronie repozytorium) oraz oferuje szkolenia – można się na nie zapisywać indywidualnie lub Dyrektorzy Instytutów mogą takie szkolenia dla pracowników zorganizować.
 6. Uwaga: osoby, których dorobek wykazywany jest w bazach np. EBSCO – mogą jednym kliknięciem zaciągać swój dorobek do repozytorium – nie trzeba go wówczas ręcznie wpisywać. 
 7. Publikacje raz wpisane do repozytorium mogą być eksportowane w odpowiednim formacie (np. APA) , co ułatwia sporządzanie spisów własnych publikacji (np. do literatury cytowanej). 
 8. Repozytorium zostało tak skonstruowane, żeby jak najwięcej informacji o publikacji zawrzeć – można to zrobić, ale można też wypełnić tylko pola oznaczone gwiazdką. To zależy od pracownika. Istnieje także możliwość załączania całych tekstów – ale o możliwości ich rzeczywistego podpięcia decyduje Biblioteka Jagiellońska sprawdzając rodzaj umów z wydawnictwem.
 9. Repozytorium daje w końcu także możliwość do zamieszczania materiałów niepublikowanych, prezentacji, danych surowych itp. Przy większości projektów – szczególnie unijnych należy spełnić wymóg archiwizowania i udostępniania danych surowych. To właśnie stosowne miejsce do tego.   
 
UWAGA: proces weryfikacji wprowadzonych już publikacji ma trwać kilka miesięcy – nie należy niepokoić się, że zarejestrowany dorobek nie jest natychmiast ani nawet po miesiącu upubliczniany. Po prostu czeka w kolejce na weryfikację.  
 
Z poważaniem,
Małgorzata Kossowska
Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego UJ 
Data opublikowania: 20.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek