Przejdź do głównej treści
20200114

Konkurs na trzy stypendia finansowane z projektu NCN OPUS „Dynamika neuronalna leżąca u podłoża rozumowania relacyjnego”.

Data: 14.01.2020 - 24.01.2020

Stypendium 1 w wysokości 4000 zł/mc zostanie przyznane na okres 6 miesięcy. Stypendium 2 w wysokości 1000 zł/mc zostanie przyznane na okres 14 miesięcy. Stypendium 3 w wysokości 2000 zł/mc zostanie przyznane na okres 28 miesięcy.

Obowiązkiem osób otrzymujących stypendium jest aktywny udział w badaniach w projekcie.
Wymagania:
Posiadanie statusu studenta/tki studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej, a także dyspozycyjność, rzetelność oraz silna motywacja do prowadzenia badań naukowych.
Wymagania szczegółowe dla stypendium nr 1:
An exceptional phd student with key skills in psychological experimentation and data analysis, and good background in psychophysiology/cognitive science/neuroscience. Fluency in English, good record of involvement in research projects and conference presentations, and at least two publications are all required. High motivation for research and work-group skills are expected.
Pismo przewodnie i wszelkie inne dokumenty poświadczające umiejętności i doświadczenie należy przesyłać na konto kierownika projektu dr. hab. Adama Chuderskiego (adam.chuderski@uj.edu.pl) w terminie do 24 stycznia 2019 r. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs do dnia 30 stycznia 2019 r.