Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

styczeń 2024

20240112
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

The World to Come: Moral Hope as the End of Virtue in Holbach

Data: 12.01.2024
Czas rozpoczęcia: 18:00
Miejsce: Microsoft Teams
Organizator: Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą”, kierownik: dr Anna Tomaszewska
Kontakt: mailto:anna.tomaszewska@uj.edu.pl

Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia” zaprasza na spotkanie w ramach seminarium „Enlightenment and Religion”. Na spotkaniu wykład zatytułowany The World to Come: Moral Hope as the End of Virtue in Holbach wygłosi dr Hasse Hämäläinen.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem strony www projektu: https://www.religiousrationalism.com/event-info/lecture-by-dr-hasse-hamalainen lub wysłanie zgłoszenia na adres: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl. Więcej informacji na temat projektu i seminarium można znaleźć na stronie: https://www.religiousrationalism.com/events. Seminarium ma charakter otwarty.

 

Abstrakt: Baron d’Holbach is often read as thinking that pleasure is the end of virtue. However, this interpretation seems to ignore the fact that according to Holbach, in the real world, virtue tends to be punished rather than rewarded with pleasure. Nonetheless, he acknowledges that, despite this, some exceptional individuals—the virtuous—are willing to suffer and even sacrifice themselves rather than compromise on virtue. This recognition seems to imply that Holbach does not believe that pleasure is the end of virtue. My interpretation is that he rather believes that only when individuals demonstrate the courage to be virtuous to the point of self-sacrifice can they hope to establish a moral society where virtue is justly rewarded with pleasure and vice is appropriately punished.

 

Hasse Hämäläinen uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie w Edynburgu. Pracuje w projekcie badawczym realizowanym w Uniwersytecie Jagiellońskim i badającym relacje między rozumem a religią w myśli oświeceniowej. Wcześniej dr Hämäläinen był wykonawcą w projekcie badawczym, realizowanym w tej samej uczelni, a dotyczącym oświecenia, sekularyzmu i wolności sumienia; w ramach tego projektu badał oświeceniowe poglądy dotyczące zagadnienia świadomości moralnej (sumienia). Jego prace ukazywały się m.in. w Intellectual History Review, Journal of Early Modern Studies, International Philosophical Quarterly, Diametros, Philosophical Forum, Journal of Ancient Philosophy oraz w tomach: Between Secularization and Reform: Religion in the Enlightenment (Brill, 2022), Humanity: An Endangered Idea? (Mohr Siebeck, 2023). Współredagował również książkę The Sources of Secularism: Enlightenment and Beyond (Palgrave Macmillan, 2017).

Link do plakatu