Przejdź do głównej treści
Pomiń baner
20200311

Obsługa spraw studenckich 2020

Data: 11.03.2020

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną obsługa spraw studenckich będzie przebiegała według następujących zasad:

1.      Ograniczenie przebywania w budynku i sekretariatach do absolutnego minimum.
2.      Bieżąca obsługa wniosków przez mail: sprawystudenckie@iphils.uj.edu.pl (od 12.03.2020)
  •       Adres nadawcy w miarę możliwości w domenie UJ
  •       Tytuł wiadomości: Rodzaj wniosku, np. "urlop studencki", "zarejestrowanie na kurs"
  •       Treść wiadomości: zwięzły opis sprawy, w miarę możliwości w oparciu o tekst wniosku dostępnego na stronie IF
  •       Podpis: Imię, nazwisko, kierunek, stopień i rok studiów, numer albumu, ewentualnie numer telefonu
3.      Ewentualnie przekroczone terminy będą traktowane z największą możliwą tolerancją.
4.      Moje dyżury odbywają się zdalnie, zob. link na stronie IF > Władze.

Bardzo proszę o śledzenie aktualnych komunikatów.

Z poważaniem
Steffen Huber