Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Konkurs na stypendium dla doktoranta w ramach grantu NCN Sonata Bis 10

Wymagania: (1) Ukończenie studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych). (2) Posiadanie statusu studenta szkoły doktorskiej lub potwierdzenie przyjęcia do szkoły doktorskiej. (3) Wykształcenie w zakresie psychologii, ekonomii, informatyki, kognitywistyki, inżynierii biomedycznej, neuronauki obliczeniowej lub pokrewnej dziedziny. (4) Wysoka ocena na dyplomie/dyplomach ukończenia studiów. (5) Umiejętność programowania, w tym doświadczenie w pracy z Pythonem, Matlabem i/lub R. (6) Udokumentowane doświadczenie w zaawansowanej analizie danych. (7) Udokumentowane doświadczenie w analizie danych dotyczących zmian aktywności mózgu. (8) Dobra znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania ludzkiego umysłu/mózgu oraz aktualnej literatury dotyczącej kognitywistyki, psychologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki mózgowych korelatów podejmowania decyzji, hamowania reakcji i detekcji błędów. (9) Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. (10) Dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole oraz motywacja do prowadzenia badań naukowych. (11) Gotowość do przygotowania pracy doktorskiej powiązanej tematycznie z projektem. (12) Mile widziane – (współ)autorstwo publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych.

Opis zadań: Obowiązkiem osoby otrzymującej stypendium będzie aktywny udział w realizacji grantu NCN Sonata Bis 10 „Wielowymiarowość niezdecydowania i jego wpływ na kontrolę poznawczą: Podejście neurofizjologiczne", takich jak: prowadzenie zaawansowanych analiz, przygotowanie publikacji, wystąpień konferencyjnych i pracy doktorskiej powiązanej tematycznie z projektem.
Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 26 października 2023, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1000 PLN na miesiąc przyznane na okres 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje: Pismo przewodnie, CV i wszelkie inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenie należy przesyłać na adres kierownika projektu dr hab. Magdaleny Sendereckiej (magdalena.senderecka@uj.edu.pl). Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu.

Proszę o uwzględnienie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)"

 

Polecamy również
Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Konkurs na stypendium w ramach grantu NCN OPUS 23

Konkurs na stypendium w ramach grantu NCN OPUS 23

Adiunkt badawczy (post-doc)

Adiunkt badawczy (post-doc)

Adiunkt badawczy (post-doc)

Adiunkt badawczy (post-doc)